Skip to main content

TEXT 10

第10節

Tekst

テキスト

rajas tamaś cābhibhūya
sattvaṁ bhavati bhārata
rajaḥ sattvaṁ tamaś caiva
tamaḥ sattvaṁ rajas tathā
rajas tamaś cābhibhūya
sattvaṁ bhavati bhārata
rajaḥ sattvaṁ tamaś caiva
tamaḥ sattvaṁ rajas tathā

Synoniemen

Synonyms

rajaḥ — de hoedanigheid hartstocht; tamaḥ — de hoedanigheid onwetendheid; ca — en; abhibhūya — de overhand gekregen hebbend; sattvam — de hoedanigheid goedheid; bhavati — wordt prominent; bhārata — o afstammeling van Bharata; rajaḥ — de hoedanigheid hartstocht; sattvam — de hoedanigheid goedheid; tamaḥ — de hoedanigheid onwetendheid; ca — en; eva — op die manier; tamaḥ — de hoedanigheid onwetendheid; sattvam — de hoedanigheid goedheid; rajaḥ — de hoedanigheid hartstocht; tathā — zo.

rajaḥ — 激情の様式; tamaḥ — 無知の様式; ca —もまた; abhibhūya — 制する; sattvam — 徳の様式; bhavati — 優勢になる;bhārata —バーラタの息子よ; rajaḥ — 激情の様式;sattvam —徳の様式; tamaḥ —無知の様式; ca — もまた; eva — そのように; tamaḥ —無知の様式; sattvam —徳の様式; rajaḥ —激情の様式; tathā — このような

Vertaling

Translation

Soms heeft de hoedanigheid goedheid de overhand en verdrijft ze de hoedanigheden hartstocht en onwetendheid, o afstammeling van Bharata. Soms verdrijft de hoedanigheid hartstocht goedheid en onwetendheid en dan weer verdrijft onwetendheid goedheid en hartstocht. Op die manier is er altijd strijd om de overmacht.

ときには徳の様式が優勢で激情の・無知の様式を制し、また激情の様式が優勢で徳・無知の様式を制することもある。そして無知が勝り徳・激情の様式を制する場合もある。バラタの子よ、三様式はこのように常に競い合っている。

Betekenisverklaring

Purport

Wanneer de hoedanigheid hartstocht de overhand heeft, zijn de hoedanigheden goedheid en onwetendheid verslagen. Wanneer de hoedanigheid goedheid de overhand heeft, zijn hartstocht en onwetendheid verslagen. En wanneer de hoedanigheid onwetendheid de overhand heeft, zijn hartstocht en goedheid verslagen. Deze competitie is voortdurend aan de gang. Wie werkelijk vooruitgang wil maken in Kṛṣṇa-bewustzijn, moet daarom aan deze hoedanigheden ontstijgen.

Aan iemands gedrag, activiteiten, eetgewoonten enz. kan men zien welke bepaalde hoedanigheid bij iemand de overhand heeft; in latere hoofdstukken zal dit allemaal worden uitgelegd. Maar wie wil, kan, door oefening, de hoedanigheid goedheid ontwikkelen en op die manier de hoedanigheden onwetendheid en hartstocht verslaan. Op dezelfde manier kan iemand ook de hoedanigheid hartstocht ontwikkelen en de hoedanigheden goedheid en onwetendheid verslaan. Of men kan de hoedanigheid onwetendheid ontwikkelen en de hoedanigheden goedheid en hartstocht verslaan. Ook al bestaan er drie hoedanigheden van de materiële natuur, wie vastberaden is, kan gezegend worden met de hoedanigheid goedheid. En door de hoedanigheid goedheid te overstijgen, kan men tot het niveau van zuivere goedheid komen, wat de vasudeva-toestand wordt genoemd, een toestand waarin men de wetenschap van God kan begrijpen. Aan de hand van de bepaalde activiteiten die een persoon verricht, kan men begrijpen in welke hoedanigheid van de natuur hij zich bevindt.

徳の様式が顕著なときは激情と無知の様式が抑えられ、激情の様式が優勢なときは徳と無知が負かされる。そして無知の様式が勝っているときは徳と激情の様式が抑制される。この3者は常に競争しているのである。したがって熱意を持ってクリシュナ意識の修行をしている人はこの三様式を超越する努力をしなければならない。特定の様式が顕著であると、その人の交際の仕方、行動、食事の好みなどにそれが現われる。このことは後の章で説明される。当人の望みによって、訓練することにより徳の様式を発達させ他の2様式を負かすことができる。また無知の様式を伸ばして徳の様式と激情の様式を抑えることもできる。物質自然には三様式があるのだが、人が断固として決心すれば徳の様式の勢力に恵まれ、そしてそれをさらに高めていき純粋な徳の様式すなわちヴァスデーヴァ状態に達することができる。この状態に達した人は神の科学を理解できるのである。行動を見れば、人がどのような様式の勢力化にあるのかが理解できるのである。