Skip to main content

TEXT 28

TEXT 28

Tekst

Текст

samaṁ sarveṣu bhūteṣu
tiṣṭhantaṁ parameśvaram
vinaśyatsv avinaśyantaṁ
yaḥ paśyati sa paśyati
самам̇ сарвешу бгӯтешу
тішт̣гантам̇ парамеш́варам
вінаш́йатсв авінаш́йантам̇
йах̣ паш́йаті са паш́йаті

Synoniemen

Послівний переклад

samam — gelijk; sarveṣu — in alle; bhūteṣu — levende wezens; tiṣṭhantam — verblijvend; parama-īśvaram — de Superziel; vinaśyatsu — in het vernietigbare; avinaśyantam — niet vernietigd; yaḥ — wie; paśyati — ziet; saḥ — hij; paśyati — ziet werkelijk.

самам—однаково; сарвешу—у всіх; бгӯтешу—живих істотах; тішт̣гантам — що мешкає; парама-ı̄ш́варам — Наддушу; вінаш́йатсу—у тому, що руйнується; авінаш́йантам—того, хто не руйнується; йах̣—кожний, хто; паш́йаті—бачить; сах̣—він; паш́йаті— справді бачить.

Vertaling

Переклад

Wie ziet dat de Superziel de individuele ziel in ieder lichaam vergezelt en begrijpt dat zowel de ziel als de Superziel nooit vernietigd wordt in het vernietigbare lichaam, ziet de dingen zoals ze zijn.

Той, хто бачить, що Наддуша супроводжує індивідуальну душу в кожному тілі, і хто розуміє, що ні душа, ні Наддуша не підлеглі руйнуванню в цьому тлінному тілі — той бачить істину.

Betekenisverklaring

Коментар

Wie door goed gezelschap de onderlinge verhouding kan zien tussen drie dingen — het lichaam, de eigenaar van het lichaam (de individuele ziel) en de vriend van de individuele ziel — bezit werkelijke kennis. Tenzij iemand in het gezelschap is van een werkelijke kenner van spirituele onderwerpen, kan hij deze drie dingen niet zien. Zij die zulk gezelschap niet hebben, zijn in onwetendheid; ze zien alleen het lichaam en denken dat wanneer het lichaam gestorven is, alles voorbij is. Maar in werkelijkheid is dat niet zo. Na het vergaan van het lichaam, blijven zowel de ziel als de Superziel voortbestaan en gaan ze samen voor eeuwig door veel verschillende bewegende en niet-bewegende levensvormen.

Het sanskrietwoord ‘parameśvara’ wordt soms vertaald met ‘de individuele ziel’, want de ziel is meester over het lichaam en na de dood van het lichaam gaat ze over naar een ander lichaam. In die zin is ze meester. Maar anderen interpreteren het woord ‘parameśvara’ als de Superziel. In beide gevallen blijven de Superziel en de individuele ziel voortbestaan. Ze worden niet vernietigd. Wie alles zo ziet, ziet werkelijk wat er gebeurt.

Кожний, хто завдяки сприятливому спілкуванню здатний бачити три речі: тіло, власника тіла, тобто індивідуальну душу, і друга індивідуальної душі у їх взаємному поєднанні, бачить істину. Якщо людина не спілкується з тими, хто насправді усвідомлює духовне, вона не здатна бачити ці три речі. Люди, що позбавлені такого спілкування, перебувають у невігластві; вони бачать лише тіло, й гадають, що з його смертю все закінчується. Але насправді це не так. Після смерті тіла і душа, і Парама̄тма̄ не припиняють свого існування й продовжують існувати вічно в різноманітних рухомих і нерухомих формах. Санскритське слово парамеш́вара інколи перекладають як «індивідуальна душа», тому що душа — господар тіла, і після його смерті вона отримує іншу форму. В цьому розумінні душа — господар тіла. Але існують також тлумачення інших коментаторів, які вважають, що це слово означає «Верховна Душа». В обох випадках ні Верховна, ні індивідуальна душа не припиняють свого існування. Вони не знищуються. Той, хто здатний бачити це — той розуміє справжній стан речей.