Skip to main content

TEXT 28

TEXT 28

Tekst

Tekstas

samaṁ sarveṣu bhūteṣu
tiṣṭhantaṁ parameśvaram
vinaśyatsv avinaśyantaṁ
yaḥ paśyati sa paśyati
samaṁ sarveṣu bhūteṣu
tiṣṭhantaṁ parameśvaram
vinaśyatsv avinaśyantaṁ
yaḥ paśyati sa paśyati

Synoniemen

Synonyms

samam — gelijk; sarveṣu — in alle; bhūteṣu — levende wezens; tiṣṭhantam — verblijvend; parama-īśvaram — de Superziel; vinaśyatsu — in het vernietigbare; avinaśyantam — niet vernietigd; yaḥ — wie; paśyati — ziet; saḥ — hij; paśyati — ziet werkelijk.

samam — vienodai; sarveṣu — visose; bhūteṣu — gyvosiose esybėse; tiṣṭhantam — gyvenančią; parama-īśvaram — Supersielą; vinaśyatsu — sunaikinamame; avinaśyantam — nesunaikinamą; yaḥ — tas, kuris; paśyati — mato; saḥ — jis; paśyati — regi teisingai.

Vertaling

Translation

Wie ziet dat de Superziel de individuele ziel in ieder lichaam vergezelt en begrijpt dat zowel de ziel als de Superziel nooit vernietigd wordt in het vernietigbare lichaam, ziet de dingen zoals ze zijn.

Kas mato, kad visuose kūnuose individualią sielą lydi Supersiela, ir kas supranta, jog nei siela, nei Supersiela, slypinčios mirtingame kūne, niekada nežūva, tas regi teisingai.

Betekenisverklaring

Purport

Wie door goed gezelschap de onderlinge verhouding kan zien tussen drie dingen — het lichaam, de eigenaar van het lichaam (de individuele ziel) en de vriend van de individuele ziel — bezit werkelijke kennis. Tenzij iemand in het gezelschap is van een werkelijke kenner van spirituele onderwerpen, kan hij deze drie dingen niet zien. Zij die zulk gezelschap niet hebben, zijn in onwetendheid; ze zien alleen het lichaam en denken dat wanneer het lichaam gestorven is, alles voorbij is. Maar in werkelijkheid is dat niet zo. Na het vergaan van het lichaam, blijven zowel de ziel als de Superziel voortbestaan en gaan ze samen voor eeuwig door veel verschillende bewegende en niet-bewegende levensvormen.

Het sanskrietwoord ‘parameśvara’ wordt soms vertaald met ‘de individuele ziel’, want de ziel is meester over het lichaam en na de dood van het lichaam gaat ze over naar een ander lichaam. In die zin is ze meester. Maar anderen interpreteren het woord ‘parameśvara’ als de Superziel. In beide gevallen blijven de Superziel en de individuele ziel voortbestaan. Ze worden niet vernietigd. Wie alles zo ziet, ziet werkelijk wat er gebeurt.

KOMENTARAS: Kas bendraudamas su bhaktais mato susijus tarpusavyje tris dalykus: kūną, jo savininką, t.y. individualią sielą, ir individualios sielos draugą, tas iš tikrųjų žino. Tos trejybės neįmanoma išvysti, nebendraujant su tikru dvasinių dalykų žinovu. Nebendraujantys su dvasinių dalykų žinovu yra neišmanėliai. Jiems egzistuoja tiktai kūnas; jie mano, kad kai kūno nelieka, viskam ateina galas. Iš tikrųjų taip nėra. Kai kūnas miršta, niekur nedingsta nei siela, nei Supersiela – jos amžinai egzistuoja įvairiose judančiose ir nejudančiose formose. Sanskrito žodis parameśvara kartais verčiamas kaip „individuali siela“, nes siela – tai kūno šeimininkas, kuris, kai nelieka vieno kūno, pereina į kitą kūną. Šia prasme ji – šeimininkas. Tačiau kiti žodžiui parameśvara suteikia „Supersielos“ reikšmę. Bet kuriuo atveju ir Supersiela, ir individuali siela išlieka. Jos – nesunaikinamos. Sugebantis tai suvokti gali aiškiai matyti, kas išties vyksta.