Skip to main content

TEXT 28

제28절

Tekst

원문

samaṁ sarveṣu bhūteṣu
tiṣṭhantaṁ parameśvaram
vinaśyatsv avinaśyantaṁ
yaḥ paśyati sa paśyati
사맘 사르베슈 부떼슈 samaṁ sarveṣu bhūteṣu
띠쉬탄땀 빠라메스바람 tiṣṭhantaṁ parameśvaram
비나샷스바비나샨땀 vinaśyatsv avinaśyantaṁ
야 빠샤띠 사 빠샤띠 yaḥ paśyati sa paśyati

Synoniemen

동의어

samam — gelijk; sarveṣu — in alle; bhūteṣu — levende wezens; tiṣṭhantam — verblijvend; parama-īśvaram — de Superziel; vinaśyatsu — in het vernietigbare; avinaśyantam — niet vernietigd; yaḥ — wie; paśyati — ziet; saḥ — hij; paśyati — ziet werkelijk.

사맘: 동등하게, 사르베슈: 모두에, 부떼슈: 생명체, 띠쉬탄-땀: 거주하는, 빠라마-이스바람: 초영혼, 비나샷수: 파괴되는 것에, 아비나샨땀: 파괴되지 않는, 야하: 누구나, 빠샤띠: 보다, 사하: 그는, 빠샤띠: 실제로 보다.

Vertaling

번역

Wie ziet dat de Superziel de individuele ziel in ieder lichaam vergezelt en begrijpt dat zowel de ziel als de Superziel nooit vernietigd wordt in het vernietigbare lichaam, ziet de dingen zoals ze zijn.

모든 육신 속에서 개별 영혼과 함께 있는 초영혼을 보고, 소멸하는 육신 속에 있는 초영혼과 개별 영혼은 절대 소멸하지 않음을 이해하는 자가 진정으로 보는 것이다.

Betekenisverklaring

주석

Wie door goed gezelschap de onderlinge verhouding kan zien tussen drie dingen — het lichaam, de eigenaar van het lichaam (de individuele ziel) en de vriend van de individuele ziel — bezit werkelijke kennis. Tenzij iemand in het gezelschap is van een werkelijke kenner van spirituele onderwerpen, kan hij deze drie dingen niet zien. Zij die zulk gezelschap niet hebben, zijn in onwetendheid; ze zien alleen het lichaam en denken dat wanneer het lichaam gestorven is, alles voorbij is. Maar in werkelijkheid is dat niet zo. Na het vergaan van het lichaam, blijven zowel de ziel als de Superziel voortbestaan en gaan ze samen voor eeuwig door veel verschillende bewegende en niet-bewegende levensvormen.

Het sanskrietwoord ‘parameśvara’ wordt soms vertaald met ‘de individuele ziel’, want de ziel is meester over het lichaam en na de dood van het lichaam gaat ze over naar een ander lichaam. In die zin is ze meester. Maar anderen interpreteren het woord ‘parameśvara’ als de Superziel. In beide gevallen blijven de Superziel en de individuele ziel voortbestaan. Ze worden niet vernietigd. Wie alles zo ziet, ziet werkelijk wat er gebeurt.

좋은 교류를 통해 서로 결합한 세 가지, 즉 육신과 육신의 주인(개별 영혼), 그리고 개별 영혼의 친구(초영혼)를 볼 수 있는 자는 진정으로 지식 있는 자이다. 영적 주제를 진정으로 아는 자와 교류하지 않는 한, 이 세 가지를 볼 수 없다. 이러한 교류를 하지 못하는 자는 무지하다. 그들은 단지 몸만을 보며, 몸이 없어지면 모든 것이 끝이라고 생각한다. 그러나 그렇지 않다. 몸이 없어진 다음에도 영혼과 초영혼은 모두 존재하며, 그들은 움직이고 움직이지 않는 여러 형태 속에서 영원토록 함께 간다. 영혼이 몸의 주인이고 몸의 소멸 후 다른 형태로 옮겨지기에 “빠라메스바라”라는 산스끄리뜨어는 때때로 “개별 영혼”으로 번역된다. 여기에서는 그가 주인이다. 그러나 이 ‘빠라메스바라’를 초영혼으로 해석하는 사람들도 있다. 어느 경우에든, 초영혼과 개별 영혼은 계속 존재한다. 그들은 소멸하지 않는다. 이런 식으로 볼 수 있는 자가 일어나고 있는 제 현상을 실제로 볼 수 있다.