Skip to main content

TEXT 28

TEXT 28

Tekst

Tekst

samaṁ sarveṣu bhūteṣu
tiṣṭhantaṁ parameśvaram
vinaśyatsv avinaśyantaṁ
yaḥ paśyati sa paśyati
samaṁ sarveṣu bhūteṣu
tiṣṭhantaṁ parameśvaram
vinaśyatsv avinaśyantaṁ
yaḥ paśyati sa paśyati

Synoniemen

Synonyms

samam — gelijk; sarveṣu — in alle; bhūteṣu — levende wezens; tiṣṭhantam — verblijvend; parama-īśvaram — de Superziel; vinaśyatsu — in het vernietigbare; avinaśyantam — niet vernietigd; yaḥ — wie; paśyati — ziet; saḥ — hij; paśyati — ziet werkelijk.

samam — võrdselt; sarveṣu — kõikides; bhūteṣu — elusolendites; tiṣṭhantam — paiknedes; parama-īśvaram — Ülihing; vinaśyatsu — hävitatavas; avinaśyantam — hävitamata; yaḥ — igaüks, kes; paśyati — näeb; saḥ — tema; paśyati — tõepoolest näeb.

Vertaling

Translation

Wie ziet dat de Superziel de individuele ziel in ieder lichaam vergezelt en begrijpt dat zowel de ziel als de Superziel nooit vernietigd wordt in het vernietigbare lichaam, ziet de dingen zoals ze zijn.

Tõeliselt näeb see, kes näeb, et Ülihing saadab individuaalset hinge alati kõikides kehades, ning kes mõistab, et ei hävivas kehas viibivat hinge ega Ülihinge pole kunagi võimalik hävitada.

Betekenisverklaring

Purport

Wie door goed gezelschap de onderlinge verhouding kan zien tussen drie dingen — het lichaam, de eigenaar van het lichaam (de individuele ziel) en de vriend van de individuele ziel — bezit werkelijke kennis. Tenzij iemand in het gezelschap is van een werkelijke kenner van spirituele onderwerpen, kan hij deze drie dingen niet zien. Zij die zulk gezelschap niet hebben, zijn in onwetendheid; ze zien alleen het lichaam en denken dat wanneer het lichaam gestorven is, alles voorbij is. Maar in werkelijkheid is dat niet zo. Na het vergaan van het lichaam, blijven zowel de ziel als de Superziel voortbestaan en gaan ze samen voor eeuwig door veel verschillende bewegende en niet-bewegende levensvormen.

Het sanskrietwoord ‘parameśvara’ wordt soms vertaald met ‘de individuele ziel’, want de ziel is meester over het lichaam en na de dood van het lichaam gaat ze over naar een ander lichaam. In die zin is ze meester. Maar anderen interpreteren het woord ‘parameśvara’ als de Superziel. In beide gevallen blijven de Superziel en de individuele ziel voortbestaan. Ze worden niet vernietigd. Wie alles zo ziet, ziet werkelijk wat er gebeurt.

Igaüks, kes tänu heale suhtlusele näeb ühenduses neid kolme – keha, keha omanikku ehk individuaalset hinge ning individuaalse hinge sõpra – omab tõepoolest teadmisi. Juhul, kui inimene ei ole saanud juhendusi vaimsete teemade tõeliselt tundjalt, ei suuda ta neid kolme elementi näha. Inimesed, kes ei viibi selliste isiksuste suhtluskonnas, viibivad teadmatuses. Nad näevad üksnes keha ning arvavad, et koos keha hävimisega saabub kõigele lõpp. Kuid tegelikult pole see nii. Keha hävides jätkavad eksisteerimist nii hing kui ka Ülihing ning nad jätkavad eksisteerimist paljudes erinevates liikuvates ja liikumatutes kehades. Sanskritikeelset sõna parameśvara tõlgitakse vahel kui „individuaalne hing", sest hing on keha valitseja ning pärast keha hävimist rändab ta teise kehasse. Selles suhtes on ta keha valitseja. Samas on teisi tõlkijaid, kes tõlgivad seda sõna kui „Ülihing". Igal juhul ei lakka ei hing ega Ülihing pärast keha hävimist eksisteerimast. Nemad ei hävi. Inimene, kes seda mõistab, saab tõepoolest aru, mis toimub.