Skip to main content

TEXT 28

TEXT 28

Tekst

Tekst

samaṁ sarveṣu bhūteṣu
tiṣṭhantaṁ parameśvaram
vinaśyatsv avinaśyantaṁ
yaḥ paśyati sa paśyati
samaṁ sarveṣu bhūteṣu
tiṣṭhantaṁ parameśvaram
vinaśyatsv avinaśyantaṁ
yaḥ paśyati sa paśyati

Synoniemen

Synonyms

samam — gelijk; sarveṣu — in alle; bhūteṣu — levende wezens; tiṣṭhantam — verblijvend; parama-īśvaram — de Superziel; vinaśyatsu — in het vernietigbare; avinaśyantam — niet vernietigd; yaḥ — wie; paśyati — ziet; saḥ — hij; paśyati — ziet werkelijk.

samam — i lige høj grad; sarveṣu — i alle; bhūteṣu — levende væsener; tiṣṭhantam — der bor; parama-īśvaram — Oversjælen; vinaśyatsu — i de forgængelige; avinaśyantam — der aldrig forgår; yaḥ — enhver, der; paśyati — ser; saḥ — han; paśyati — ser faktisk.

Vertaling

Translation

Wie ziet dat de Superziel de individuele ziel in ieder lichaam vergezelt en begrijpt dat zowel de ziel als de Superziel nooit vernietigd wordt in het vernietigbare lichaam, ziet de dingen zoals ze zijn.

Den, der ser Oversjælen ledsage den individuelle sjæl i alle kroppe, og som forstår, at hverken sjælen eller Oversjælen inde i det forgængelige legeme nogensinde forgår, ser faktisk.

Betekenisverklaring

Purport

Wie door goed gezelschap de onderlinge verhouding kan zien tussen drie dingen — het lichaam, de eigenaar van het lichaam (de individuele ziel) en de vriend van de individuele ziel — bezit werkelijke kennis. Tenzij iemand in het gezelschap is van een werkelijke kenner van spirituele onderwerpen, kan hij deze drie dingen niet zien. Zij die zulk gezelschap niet hebben, zijn in onwetendheid; ze zien alleen het lichaam en denken dat wanneer het lichaam gestorven is, alles voorbij is. Maar in werkelijkheid is dat niet zo. Na het vergaan van het lichaam, blijven zowel de ziel als de Superziel voortbestaan en gaan ze samen voor eeuwig door veel verschillende bewegende en niet-bewegende levensvormen.

Het sanskrietwoord ‘parameśvara’ wordt soms vertaald met ‘de individuele ziel’, want de ziel is meester over het lichaam en na de dood van het lichaam gaat ze over naar een ander lichaam. In die zin is ze meester. Maar anderen interpreteren het woord ‘parameśvara’ als de Superziel. In beide gevallen blijven de Superziel en de individuele ziel voortbestaan. Ze worden niet vernietigd. Wie alles zo ziet, ziet werkelijk wat er gebeurt.

FORKLARING: Alle, der i kraft af godt selskab kan se tre ting kombineret (kroppen, kroppens indehaver – dvs. den individuelle sjæl – og den individuelle sjæls ven) besidder sand viden. Medmindre man omgås med den, der virkelig har viden om åndelige ting, kan man ikke se disse tre elementer. De, der ikke er forundt et sådant selskab, er uvidende. De ser kun kroppen og tror, at når kroppen tilintetgøres, er alt slut. Men sådan forholder det sig i virkeligheden ikke. Efter kroppens tilintetgørelse eksisterer sjælen og Oversjælen stadig, og det fortsætter de med at gøre for evigt i mange forskellige bevægelige og ubevægelige former. Sanskritordet parameśvaram bliver sommetider oversat som “den individuelle sjæl”, for sjælen hersker over kroppen, og når kroppen udslettes, går han over i en anden form. På den måde er han hersker. Men andre tolker ordet parameśvaram som Oversjælen. Hvorom alt er, fortsætter både Oversjælen og den individuelle sjæl med at eksistere. De bliver ikke tilintetgjort. Den, der kan se dette, kan virkelig se, hvad der foregår.