Skip to main content

TEXT 28

TEXT 28

Tekst

Verš

samaṁ sarveṣu bhūteṣu
tiṣṭhantaṁ parameśvaram
vinaśyatsv avinaśyantaṁ
yaḥ paśyati sa paśyati
samaṁ sarveṣu bhūteṣu
tiṣṭhantaṁ parameśvaram
vinaśyatsv avinaśyantaṁ
yaḥ paśyati sa paśyati

Synoniemen

Synonyma

samam — gelijk; sarveṣu — in alle; bhūteṣu — levende wezens; tiṣṭhantam — verblijvend; parama-īśvaram — de Superziel; vinaśyatsu — in het vernietigbare; avinaśyantam — niet vernietigd; yaḥ — wie; paśyati — ziet; saḥ — hij; paśyati — ziet werkelijk.

samam — stejně; sarveṣu — ve veškerých; bhūteṣu — živých bytostech; tiṣṭhan-tam — dlící; parama-īśvaram — Nadduši; vinaśyatsu — ve zničitelném; avinaśyantam — nezničenou; yaḥ — ten, kdo; paśyati — vidí; saḥ — on; paśyati — skutečně vidí.

Vertaling

Překlad

Wie ziet dat de Superziel de individuele ziel in ieder lichaam vergezelt en begrijpt dat zowel de ziel als de Superziel nooit vernietigd wordt in het vernietigbare lichaam, ziet de dingen zoals ze zijn.

Ten, kdo vidí Nadduši doprovázející individuální duši ve všech tělech a ví, že ani duše, ani Nadduše ve zničitelném těle není nikdy zničena, je tím, kdo skutečně vidí.

Betekenisverklaring

Význam

Wie door goed gezelschap de onderlinge verhouding kan zien tussen drie dingen — het lichaam, de eigenaar van het lichaam (de individuele ziel) en de vriend van de individuele ziel — bezit werkelijke kennis. Tenzij iemand in het gezelschap is van een werkelijke kenner van spirituele onderwerpen, kan hij deze drie dingen niet zien. Zij die zulk gezelschap niet hebben, zijn in onwetendheid; ze zien alleen het lichaam en denken dat wanneer het lichaam gestorven is, alles voorbij is. Maar in werkelijkheid is dat niet zo. Na het vergaan van het lichaam, blijven zowel de ziel als de Superziel voortbestaan en gaan ze samen voor eeuwig door veel verschillende bewegende en niet-bewegende levensvormen.

Het sanskrietwoord ‘parameśvara’ wordt soms vertaald met ‘de individuele ziel’, want de ziel is meester over het lichaam en na de dood van het lichaam gaat ze over naar een ander lichaam. In die zin is ze meester. Maar anderen interpreteren het woord ‘parameśvara’ als de Superziel. In beide gevallen blijven de Superziel en de individuele ziel voortbestaan. Ze worden niet vernietigd. Wie alles zo ziet, ziet werkelijk wat er gebeurt.

Ten, kdo díky dobré společnosti vidí tři věci spojené dohromady — tělo, vlastníka těla neboli individuální duši a také jejího přítele — má opravdové poznání. Nikdo nemůže tyto tři věci vidět, dokud se nestýká s někým, kdo skutečně zná duchovní projevy. Ti, kdo nemají takovou společnost, jsou nevědomí; vidí pouze tělo a myslí si, že se zánikem těla všechno skončí. To však není pravda. Jak duše, tak Nadduše existují i poté, co tělo skoná, a věčně putují mnoha pohyblivými i nehybnými formami. Sanskrtské slovo parameśvara se někdy překládá jako individuální duše, protože duše je pánem těla a po jeho zániku se přemísťuje do jiného. V tom smyslu je pánem. Jiní ovšem zase vysvětlují, že parameśvara je Nadduše. V obou případech platí, že jak Nadduše, tak individuální duše existují dále; nejsou zničeny. Ten, kdo se dívá tímto způsobem, vidí skutečnost.