Skip to main content

TEXT 6

TEXT 6

Tekst

Tekstas

paśyādityān vasūn rudrān
aśvinau marutas tathā
bahūny adṛṣṭa-pūrvāṇi
paśyāścaryāṇi bhārata
paśyādityān vasūn rudrān
aśvinau marutas tathā
bahūny adṛṣṭa-pūrvāṇi
paśyāścaryāṇi bhārata

Synoniemen

Synonyms

paśya — zie; ādityān — de twaalf zonen van Aditi; vasūn — de acht Vasu’s; rudrān — de elf vormen van Rudra; aśvinau — de twee Aśvinī’s; marutaḥ — de negenenveertig Maruts (halfgoden van de wind); tathā — ook; bahūni — vele; adṛṣṭa — die je nog niet gezien hebt; pūrvāṇi — eerder; paśya — zie; āścaryāṇi — alle wonderen; bhārata — o beste onder de Bhārata’s.

paśya — žvelk į; ādityān — dvylika Aditi sūnų; vasūn — aštuonis Vasu; rudrān — vienuolika Rudros pavidalų; aśvinau — du Aśvinus; marutaḥ — keturiasdešimt devynis Marutus (vėjo pusdievius); tathā — taip pat; bahūni — daugelį; adṛṣṭa — tau nematytų; pūrvāṇi — anksčiau; paśya — regėk; āścaryāṇi — stebuklų; bhārata — o geriausias iš Bhāratų.

Vertaling

Translation

O beste onder de Bhārata’s, zie hier de verschillende gedaanten van Āditya’s, Vasu’s, Rudra’s, Aśvinī-kumāra’s en alle andere halfgoden. Aanschouw de vele wonderbaarlijke dingen die niemand ooit eerder gezien of gehoord heeft.

O geriausias iš Bhāratų, žvelk į įvairiausias Ādityų, Vasu, Rudrų, Aśvini- kumārų ir kitų pusdievių apraiškas. Žvelk į daugybę stebuklingų niekieno negirdėtų ir neregėtų dalykų.

Betekenisverklaring

Purport

Hoewel Arjuna een persoonlijke vriend van Kṛṣṇa was en de meest gevorderde onder alle geleerden, kon hij toch onmogelijk alles over Kṛṣṇa weten. Hier wordt gezegd dat de mensen al deze gedaanten en manifestaties niet kenden en er nog nooit over gehoord hadden. Kṛṣṇa zal deze wonderbaarlijke gedaanten nu openbaren.

KOMENTARAS: Nors Arjuna buvo artimas Kṛṣṇos draugas ir labiausiai išsilavinęs iš visų mokytų vyrų, tačiau net ir jis nežinojo apie Kṛṣṇą visko. Čia sakoma, kad žmonės ir žinot nežinojo apie visus šiuos pavidalus ir apraiškas. Dabar Kṛṣṇa apreiškia Savo stebuklingus pavidalus.