Skip to main content

TEXT 36

TEXT 36

Tekst

Tekstas

arjuna uvāca
sthāne hṛṣīkeśa tava prakīrtyā
jagat prahṛṣyaty anurajyate ca
rakṣāṁsi bhītāni diśo dravanti
sarve namasyanti ca siddha-saṅghāḥ
arjuna uvāca
sthāne hṛṣīkeśa tava prakīrtyā
jagat prahṛṣyaty anurajyate ca
rakṣāṁsi bhītāni diśo dravanti
sarve namasyanti ca siddha-saṅghāḥ

Synoniemen

Synonyms

arjunaḥ uvāca — Arjuna zei; sthāne — juist; hṛṣīka-īśa — o meester van alle zintuigen; tava — Jouw; prakīrtyā — door de roem; jagat — de hele wereld; prahṛṣyati — verheugt zich; anurajyate — raakt gehecht; ca — en; rakṣāṁsi — de demonen; bhītāni — uit angst; diśaḥ — in alle richtingen; dravanti — vluchten; sarve — allemaal; namasyanti — brengen eerbetuigingen; ca — ook; siddha-saṅghāḥ — de volmaakte mensen.

arjunaḥ uvāca — Arjuna tarė; sthāne — teisingai; hṛṣīka-īśa — o visų juslių valdove; tava — Tavo; prakīrtyā — šlove; jagat — visas pasaulis; prahṛṣyati — džiūgauja; anurajyate — susižavi; ca — ir; rakṣāṁsi — demonai; bhītāni — iš baimės; diśaḥ — į visas puses; dravanti — išsilaksto; sarve — visi; namasyanti — reiškia pagarbą; ca — taip pat; siddha-saṅghāḥ — tobuli žmonės.

Vertaling

Translation

Arjuna zei: O meester van de zintuigen, de wereld verheugt zich in het horen van Je naam en daardoor raakt iedereen aan Je gehecht. De volmaakte wezens brengen Je hun respectvolle eerbetuigingen, maar de demonen zijn bang en vluchten alle kanten uit. En dit alles is zoals het moet zijn.

Arjuna tarė: O juslių valdove, išgirdęs Tavo vardą, džiūgauja pasaulis, kiekvienas žavisi Tavimi. Nors tobulos būtybės pagarbiai Tau lenkiasi, demonai Tavęs bijo ir bėga į šalis. Taip ir turi būti.

Betekenisverklaring

Purport

Nadat Arjuna van Kṛṣṇa over de uitkomst van de Slag van Kurukṣetra gehoord had, werd hij verlicht en als een groot toegewijde en vriend van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zei hij dat alles wat Kṛṣṇa doet, volkomen juist is. Arjuna bevestigde dat Kṛṣṇa de instandhouder is en het object van aanbidding voor de toegewijden en dat Hij de vernietiger van ongewenste elementen is. Zijn activiteiten zijn voor iedereen even goed.

In dit vers begrijpt Arjuna ook dat er aan het einde van de Slag van Kurukṣetra verschillende halfgoden, siddha’s en intellectuelen van de hogere planeten in de ruimte aanwezig waren en dat ze de strijd gade sloegen omdat Kṛṣṇa daar aanwezig was. Toen Arjuna de kosmische gedaante van de Heer zag, beleefden de halfgoden er veel plezier aan, maar anderen, de demonen en atheïsten, konden het niet verdragen dat de Heer verheerlijkt werd. Door hun natuurlijke angst voor de verwoestende gedaante van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods vluchtten ze weg. Arjuna prijst de manier waarop Kṛṣṇa de toegewijden en de demonen behandelt. De toegewijde verheerlijkt de Heer in alle gevallen, omdat hij weet dat wat de Heer ook doet, goed is voor iedereen.

KOMENTARAS: Išgirdęs iš Kṛṣṇos apie Kurukṣetros mūšio baigtį, Arjuna prašviesėjo, ir būdamas didis Aukščiausiojo Dievo Asmens bhaktas bei draugas pasakė, kad visa tai, ką daro Kṛṣṇa – labai teisinga. Arjuna patvirtino tą mintį, kad Kṛṣṇa yra bhaktų globėjas ir jų garbinimo objektas, Jis naikina visas blogybes. Jo veiksmai vienodai geri visiems. Arjuna suprato, kad Kurukṣetros mūšį stebėjo daugybė kosminėje erdvėje susirinkusių pusdievių, siddhos ir išmintingos aukštesniųjų planetų būtybės, nes jame dalyvavo Pats Kṛṣṇa. Kai Arjuna išvydo Viešpaties visatos pavidalą, pusdieviai irgi jį matė ir džiaugėsi, o štai demonams ir ateistams Viešpaties šlovinimas buvo nepakenčiamas. Jiems įprasta bijoti visa naikinančio Aukščiausiojo Dievo Asmens pavidalo, tad išsigandę jie pasileido bėgti. Arjuna giria Kṛṣṇos elgesį su bhaktais ir ateistais. Bhaktas visuomet šlovina Viešpatį, nes žino, kad visa, ką Jis bedarytų, išganinga visiems.