Skip to main content

TEXT 36

TEXT 36

Tekst

Verš

arjuna uvāca
sthāne hṛṣīkeśa tava prakīrtyā
jagat prahṛṣyaty anurajyate ca
rakṣāṁsi bhītāni diśo dravanti
sarve namasyanti ca siddha-saṅghāḥ
arjuna uvāca
sthāne hṛṣīkeśa tava prakīrtyā
jagat prahṛṣyaty anurajyate ca
rakṣāṁsi bhītāni diśo dravanti
sarve namasyanti ca siddha-saṅghāḥ

Synoniemen

Synonyma

arjunaḥ uvāca — Arjuna zei; sthāne — juist; hṛṣīka-īśa — o meester van alle zintuigen; tava — Jouw; prakīrtyā — door de roem; jagat — de hele wereld; prahṛṣyati — verheugt zich; anurajyate — raakt gehecht; ca — en; rakṣāṁsi — de demonen; bhītāni — uit angst; diśaḥ — in alle richtingen; dravanti — vluchten; sarve — allemaal; namasyanti — brengen eerbetuigingen; ca — ook; siddha-saṅghāḥ — de volmaakte mensen.

arjunaḥ uvāca — Arjuna řekl; sthāne — správně; hṛṣīka-īśa — ó Pane všech smyslů; tava — Tvou; prakīrtyā — slávou; jagat — celý svět; prahṛṣyati — raduje se; anurajyate — začíná být poután; ca — a; rakṣāṁsi — démoni; bhītāni — ze strachu; diśaḥ — na všechny strany; dravanti — prchají; sarve — všechny; namasyanti — projevují úctu; ca — také; siddha-saṅghāḥ — dokonalé lidské bytosti.

Vertaling

Překlad

Arjuna zei: O meester van de zintuigen, de wereld verheugt zich in het horen van Je naam en daardoor raakt iedereen aan Je gehecht. De volmaakte wezens brengen Je hun respectvolle eerbetuigingen, maar de demonen zijn bang en vluchten alle kanten uit. En dit alles is zoals het moet zijn.

Arjuna řekl: Ó Pane smyslů, svět se raduje, když slyší Tvé jméno, a tak k Tobě každý začíná být poután. Dokonalé bytosti Ti projevují úctu, ale démoni se bojí a prchají na všechny strany. To vše je jak má být.

Betekenisverklaring

Význam

Nadat Arjuna van Kṛṣṇa over de uitkomst van de Slag van Kurukṣetra gehoord had, werd hij verlicht en als een groot toegewijde en vriend van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zei hij dat alles wat Kṛṣṇa doet, volkomen juist is. Arjuna bevestigde dat Kṛṣṇa de instandhouder is en het object van aanbidding voor de toegewijden en dat Hij de vernietiger van ongewenste elementen is. Zijn activiteiten zijn voor iedereen even goed.

In dit vers begrijpt Arjuna ook dat er aan het einde van de Slag van Kurukṣetra verschillende halfgoden, siddha’s en intellectuelen van de hogere planeten in de ruimte aanwezig waren en dat ze de strijd gade sloegen omdat Kṛṣṇa daar aanwezig was. Toen Arjuna de kosmische gedaante van de Heer zag, beleefden de halfgoden er veel plezier aan, maar anderen, de demonen en atheïsten, konden het niet verdragen dat de Heer verheerlijkt werd. Door hun natuurlijke angst voor de verwoestende gedaante van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods vluchtten ze weg. Arjuna prijst de manier waarop Kṛṣṇa de toegewijden en de demonen behandelt. De toegewijde verheerlijkt de Heer in alle gevallen, omdat hij weet dat wat de Heer ook doet, goed is voor iedereen.

Když se Arjuna od Kṛṣṇy dozvěděl, jak dopadne bitva na Kurukṣetře, byl zbaven předsudků a jakožto velký oddaný a přítel Nejvyšší Osobnosti Božství řekl, že vše, co Kṛṣṇa dělá, je správné. Potvrdil, že Kṛṣṇa je oporou a cílem uctívání oddaných a zhoubou nežádoucích živlů. Pánovo jednání je stejně prospěšné pro všechny. Arjuna si uvědomil, že bitvě na Kurukṣetře přihlíželo z výšin mnoho polobohů, siddhů a inteligentních obyvatel vyšších planet, jelikož na bojišti byl Kṛṣṇa. Když Arjuna hleděl na Pánovu vesmírnou podobu, polobozi se radovali, zatímco ostatní — démoni a ateisté — nemohli oslavování Pána snést. Jejich přirozený strach z ničivé podoby Nejvyšší Osobnosti Božství je dohnal k útěku. Arjuna velebí, jak Kṛṣṇa jedná s oddanými i s ateisty. Oddaný oslavuje Pána za všech okolností, protože ví, že cokoliv Pán dělá, prospívá všem.