Skip to main content

TEXT 32

TEXT 32

Tekst

Текст

śrī-bhagavān uvāca
kālo ’smi loka-kṣaya-kṛt pravṛddho
lokān samāhartum iha pravṛttaḥ
ṛte ’pi tvāṁ na bhaviṣyanti sarve
ye ’vasthitāḥ praty-anīkeṣu yodhāḥ
ш́рı̄-бгаґава̄н ува̄ча
ка̄ло ’смі лока-кшайа-кр̣т правр̣ддго
лока̄н сама̄хартум іха правр̣ттах̣
р̣те ’пі тва̄м̇ на бгавішйанті сарве
йе ’вастгіта̄х̣ пратйанı̄кешу йодга̄х̣

Synoniemen

Послівний переклад

śrī-bhagavān uvāca — de Persoonlijkheid Gods zei; kālaḥ — tijd; asmi — Ik ben; loka — van de werelden; kṣaya-kṛt — de vernietiger; pravṛddhaḥ — grote; lokān — alle mensen; samāhartum — met het vernietigen; iha — in deze wereld; pravṛttaḥ — bezig; ṛte — zonder, behalve; api — zelfs; tvām — jou; na — nooit; bhaviṣyanti — zullen zijn; sarve — allemaal; ye — die; avasthitāḥ — zich bevinden; prati-anīkeṣu — aan de andere zijden; yodhāḥ — de soldaten.

ш́рı̄-бгаґава̄н ува̄ча — Верховний Бог-Особа сказав; ка̄лах̣ — час; асмі—Я є; лока—світів; кшайа-кр̣т—руйнівник; правр̣ддгах̣—великий; лока̄н—усі люди; сама̄хартум—у руйнуванні; іха—у цьому світі; правр̣ттах̣—зайнятий; р̣те—окрім лише; апі—також; тва̄м—тебе; на—ніколи; бгавішйанті—буде; сарве—усі; йе—хто; авастгіта̄х̣—розташовані; праті-анı̄кешу—на протилежних боках; йодга̄х̣—воїни.

Vertaling

Переклад

De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zei: Ik ben de tijd, de grote vernietiger van alle werelden en Ik ben hier gekomen om alle mensen te vernietigen. Met uitzondering van jullie [de Pāṇḍava’s], zullen alle strijders hier aan beide zijden worden gedood.

Верховний Бог-Особа сказав: Я — час, великий руйнівник світів, і Я прийшов сюди, щоб знищити всіх людей. Крім вас (Па̄н̣д̣ав), усі воїни, з обох сторін, загинуть.

Betekenisverklaring

Коментар

Hoewel Arjuna wist dat Kṛṣṇa zijn vriend en de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods was, was hij verbaasd over de verschillende gedaanten die Kṛṣṇa tentoonspreidde. Hij vroeg daarom verder naar de eigenlijke missie van deze verwoestende kracht.

In de Veda’s staat geschreven dat de Allerhoogste Waarheid alles vernietigt, zelfs de brāhmaṇa’s. Zo verklaart de Kaṭha Upaniṣad (1.2.25) het volgende:

Хоча Арджуна знав, що Кр̣шн̣а — його друг і Верховний Бог-Особа, він був глибоко вражений різноманітними формами, які явив Кр̣шн̣а. Тому він хоче дізнатись про справжнє призначення цих нищівних сил. У Ведах записано, що Верховна Істина руйнує все, навіть бра̄хман̣. Як сказано в Кат̣га Упанішаді (1.2.25):

yasya brahma ca kṣatraṁ ca
ubhe bhavata odanaḥ
mṛtyur yasyopasecanaṁ
ka itthā veda yatra saḥ
йасйа брахма ча кшатрам̇ ча
убге бгавата оданах̣
мр̣тйур йасйопасечанам̇
ка іттга̄ веда йатра сах̣

Uiteindelijk zullen alle brāhmaṇa’s, kṣatriya’s en alle anderen door de Allerhoogste als een maaltijd verslonden worden. Deze gedaante van de Allerhoogste Heer is de allesverslindende reus en Kṛṣṇa toont Zichzelf hier in die gedaante van de allesverslindende tijd. Met uitzondering van enkele Pāṇḍava’s zou iedereen die op dat slagveld aanwezig was, door Hem worden verslonden.

Arjuna was geen voorstander van de strijd en hij dacht dat het beter was om niet te vechten; op die manier zou er geen frustratie zijn. De Heer geeft als antwoord dat zelfs al zou Arjuna niet vechten, iedereen dan alsnog zou worden vernietigd, omdat dat Zijn plan was. Als Arjuna zou stoppen met vechten, dan zouden ze op een andere manier sterven. De dood was onafwendbaar, zelfs al zou hij niet vechten. In feite waren ze al dood. De tijd verwoest alles, en alle manifestaties worden door het verlangen van de Allerhoogste Heer vernietigd. Dat is de wet van de natuur.

Врешті-решт всіх бра̄хман̣, кшатрій та інших живих істот поглинає Всевишній. В цій формі Верховний Господь виглядає велетом, що пожирає все, ось Кр̣шн̣а і явив цю Свою форму всепоглинаючого часу. За винятком кількох Па̄н̣д̣ав, Кр̣шн̣а мав поглинути всіх присутніх на полі бою.

Арджуна не мав бажання битись; йому здавалось, що краще залишити поле бою й таким чином уникнути розчарувань. На відповідь Господь каже, що загибель чекає всіх воїнів, навіть якщо Арджуна і не воюватиме, бо таким є Його задум. Якби Арджуна ухилився від битви, вони загинули б за інших обставин. Їм не уникнути смерті, навіть якщо Арджуна і не прийме участі в битві. Насправді, всі вони вже були мертві. Час руйнує все, і на бажання Верховного Господа все проявлене мусить зникнути. Таким є закон природи.