Skip to main content

TEXT 32

TEXT 32

Tekst

Tekst

śrī-bhagavān uvāca
kālo ’smi loka-kṣaya-kṛt pravṛddho
lokān samāhartum iha pravṛttaḥ
ṛte ’pi tvāṁ na bhaviṣyanti sarve
ye ’vasthitāḥ praty-anīkeṣu yodhāḥ
śrī-bhagavān uvāca
kālo ’smi loka-kṣaya-kṛt pravṛddho
lokān samāhartum iha pravṛttaḥ
ṛte ’pi tvāṁ na bhaviṣyanti sarve
ye ’vasthitāḥ praty-anīkeṣu yodhāḥ

Synoniemen

Synonyms

śrī-bhagavān uvāca — de Persoonlijkheid Gods zei; kālaḥ — tijd; asmi — Ik ben; loka — van de werelden; kṣaya-kṛt — de vernietiger; pravṛddhaḥ — grote; lokān — alle mensen; samāhartum — met het vernietigen; iha — in deze wereld; pravṛttaḥ — bezig; ṛte — zonder, behalve; api — zelfs; tvām — jou; na — nooit; bhaviṣyanti — zullen zijn; sarve — allemaal; ye — die; avasthitāḥ — zich bevinden; prati-anīkeṣu — aan de andere zijden; yodhāḥ — de soldaten.

śrī-bhagavān uvāca — Guddommens Personlighed sagde; kālaḥ — tiden; asmi — Jeg er; loka — af verdenerne; kṣaya-kṛt — udsletter; pravṛddhaḥ — den store; lokān — alle folk; samāhartum — at udslette; iha — i denne verden; pravṛttaḥ — beskæftiget med; ṛte — uden, med undtagelse af; api — selv; tvām — dig; na — aldrig; bhaviṣyanti — de vil være (dvsleve); sarve — alle; ye — de, som; avasthitāḥ — er opstillet; prati-anīkeṣu — på de modsatte fronter; yodhāḥ — soldaterne.

Vertaling

Translation

De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zei: Ik ben de tijd, de grote vernietiger van alle werelden en Ik ben hier gekomen om alle mensen te vernietigen. Met uitzondering van jullie [de Pāṇḍava’s], zullen alle strijders hier aan beide zijden worden gedood.

Guddommens Højeste Personlighed sagde: Jeg er tiden, alle verdeners store udsletter, og Jeg er kommet for at tilintetgøre alle mennesker. Med undtagelse af jer [Pāṇḍavaerne] vil alle soldaterne her på begge sider blive dræbt.

Betekenisverklaring

Purport

Hoewel Arjuna wist dat Kṛṣṇa zijn vriend en de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods was, was hij verbaasd over de verschillende gedaanten die Kṛṣṇa tentoonspreidde. Hij vroeg daarom verder naar de eigenlijke missie van deze verwoestende kracht.

In de Veda’s staat geschreven dat de Allerhoogste Waarheid alles vernietigt, zelfs de brāhmaṇa’s. Zo verklaart de Kaṭha Upaniṣad (1.2.25) het volgende:

FORKLARING: Selv om Arjuna godt var klar over, at Kṛṣṇa var hans ven såvel som Guddommens Højeste Personlighed, var han ikke desto mindre forbløffet over alle de former, Kṛṣṇa fremviste. Han forhørte sig derfor videre om det virkelige formål med denne altødelæggende kraft. Der står i Vedaerne, at den Højeste Sandhed udsletter alt, selv brāhmaṇaerne. Som der står i Kaṭha Upaniṣad (1.2.25):

yasya brahma ca kṣatraṁ ca
ubhe bhavata odanaḥ
mṛtyur yasyopasecanaṁ
ka itthā veda yatra saḥ
yasya brahma ca kṣatraṁ ca
ubhe bhavata odanaḥ
mṛtyur yasyopasecanaṁ
ka itthā veda yatra saḥ

Uiteindelijk zullen alle brāhmaṇa’s, kṣatriya’s en alle anderen door de Allerhoogste als een maaltijd verslonden worden. Deze gedaante van de Allerhoogste Heer is de allesverslindende reus en Kṛṣṇa toont Zichzelf hier in die gedaante van de allesverslindende tijd. Met uitzondering van enkele Pāṇḍava’s zou iedereen die op dat slagveld aanwezig was, door Hem worden verslonden.

Arjuna was geen voorstander van de strijd en hij dacht dat het beter was om niet te vechten; op die manier zou er geen frustratie zijn. De Heer geeft als antwoord dat zelfs al zou Arjuna niet vechten, iedereen dan alsnog zou worden vernietigd, omdat dat Zijn plan was. Als Arjuna zou stoppen met vechten, dan zouden ze op een andere manier sterven. De dood was onafwendbaar, zelfs al zou hij niet vechten. In feite waren ze al dood. De tijd verwoest alles, en alle manifestaties worden door het verlangen van de Allerhoogste Heer vernietigd. Dat is de wet van de natuur.

Alle brāhmaṇaerne, kṣatriyaerne og alle andre bliver til sidst fortæret som et andet måltid af den Højeste. Denne form af den Højeste Herre er den altfortærende gigant, og her viser Kṛṣṇa Sig i den form som den altfortærende tid. Bortset fra nogle få Pāṇḍavaer ville alle på slagmarken blive fortæret af Ham.

Arjuna gik ikke ind for krigen, og han mente, at det var bedre ikke at gå i kamp for ikke at gå et nederlag i møde. Som svar bemærkede Herren, at selv hvis Arjuna ikke gik i krig, ville hver eneste af dem alligevel blive udslettet, for det var Hans plan. Hvis Arjuna afstod fra at kæmpe, ville de dø på anden vis. Deres død var uundgåelig, selv om han ikke kæmpede. I virkeligheden var de allerede døde. Tid er ødelæggelse, og ifølge den Højeste Herres vilje skal alle manifestationer udslettes. Det er naturens lov.