Skip to main content

TEXT 28

TEXT 28

Tekst

Verš

āyudhānām ahaṁ vajraṁ
dhenūnām asmi kāma-dhuk
prajanaś cāsmi kandarpaḥ
sarpāṇām asmi vāsukiḥ
āyudhānām ahaṁ vajraṁ
dhenūnām asmi kāma-dhuk
prajanaś cāsmi kandarpaḥ
sarpāṇām asmi vāsukiḥ

Synoniemen

Synonyma

āyudhānām — van alle wapens; aham — Ik ben; vajram — de bliksemschicht; dhenūnām — van alle koeien; asmi — Ik ben; kāma-dhuk — de surabhi-koe; prajanaḥ — de oorzaak van voortplanting; ca — en; asmi — Ik ben; kandarpaḥ — Cupido; sarpāṇām — van alle slangen; asmi — Ik ben; vāsukiḥ — Vāsuki.

āyudhānām — ze všech zbraní; aham — Já jsem; vajram — blesk; dhenūnām — z krav; asmi — jsem; kāma-dhuk — kráva surabhi; prajanaḥ — příčina plození dětí; ca — a; asmi — jsem; kandarpaḥ — Amor; sarpāṇām — z hadů; asmi — jsem; vāsukiḥ — Vāsuki.

Vertaling

Překlad

Van alle wapens ben Ik de bliksemschicht en onder de koeien ben Ik de surabhi. Van alle oorzaken van voortplanting ben Ik Kandarpa, de god van de liefde, en onder de slangen ben Ik Vāsuki.

Ze zbraní jsem blesk a mezi kravami kráva surabhi. Z příčin plození jsem bůh lásky Kandarpa a z hadů jsem Vāsuki.

Betekenisverklaring

Význam

De bliksemschicht, die zeer zeker een machtig wapen is, vertegenwoordigt de kracht van Kṛṣṇa. In de spirituele hemel, op Kṛṣṇaloka, zijn er koeien die op ieder tijdstip gemolken kunnen worden en die zoveel melk geven als men maar wil. In de materiële wereld bestaan zulke koeien natuurlijk niet, maar wel op Kṛṣṇaloka. Kṛṣṇa heeft vele van die koeien, die surabhi worden genoemd. Er staat vermeld dat Kṛṣṇa bezig is met het hoeden van de surabhi-koeien.

Kandarpa is het seksuele verlangen voor het verwekken van goede zonen; Kandarpa vertegenwoordigt daarom Kṛṣṇa. Soms vindt seksuele omgang alleen maar plaats voor zinsbevrediging, maar door zulke seksuele omgang wordt Kṛṣṇa niet vertegenwoordigd. Seksuele omgang om goede kinderen te verwekken wordt Kandarpa genoemd en vertegenwoordigt Kṛṣṇa.

Blesk je nesmírně mocná zbraň, jež představuje Kṛṣṇu. Surabhi jsou krávy, které lze dojit v kteroukoliv dobu a dají vždy tolik mléka, kolik kdo chce. V hmotném světě je nenajdeme, ale můžeme se dočíst, že žijí na Kṛṣṇaloce, v duchovním nebi. Pán jich má mnoho a je řečeno, že je osobně vodí na pastvu. Kandarpa je pohlavní touha po zplození dětí s dobrými vlastnostmi. Někteří jedinci holdují sexu, jen aby měli smyslový požitek, ale tento sex Kṛṣṇu nepředstavuje. Představuje Ho pohlavní život založený na touze plodit žádoucí děti a nazývaný Kandarpa.