Skip to main content

TEXT 27

第27節

Tekst

テキスト

uccaiḥśravasam aśvānāṁ
viddhi mām amṛtodbhavam
airāvataṁ gajendrāṇāṁ
narāṇāṁ ca narādhipam
uccaiḥśravasam aśvānāṁ
viddhi mām amṛtodbhavam
airāvataṁ gajendrāṇāṁ
narāṇāṁ ca narādhipam

Synoniemen

Synonyms

uccaiḥśravasam — Uccaiḥśravā; aśvānām — van alle paarden; viddhi — weet; mām — Mij; amṛta-udbhavam — voortgekomen uit het karnen van de oceaan; airāvatam — Airāvata; gaja-indrāṇām — van voorname olifanten; narāṇām — onder alle mensen; ca — en; nara-adhipam — de koning.

uccaiḥśravasam – Uccaiḥśravā; aśvānām – among horses; viddhi – know; mām – Me; amṛta-udbhavam – produced from the churning of the ocean; airāvatam – Airāvata; gaja-indrāṇām – of lordly elephants; narāṇām – among human beings; ca – and; nara-adhipam – the king.

Vertaling

Translation

Weet dat Ik onder paarden Uccaiḥśravā ben, die voortgebracht werd tijdens het karnen van de oceaan voor nectar. Onder voorname olifanten ben Ik Airāvata en onder de mensen ben Ik de koning.

馬のなかでは海の撹枠によってできた甘露から生まれたウィチャイシュラヴァー。そして王象アイラーヴァタが私だ。また人々のなかでは私は王である。

Betekenisverklaring

Purport

De toegewijde halfgoden en de demonen (asura’s) hielden zich eens bezig met het karnen van de zee. Dit karnen produceerde nectar en vergif en Heer Śiva dronk het vergif. Uit de nectar kwamen vele wezens voort, waaronder een paard dat Uccaiḥśravā werd genoemd. Een ander dier dat uit de nectar werd voortgebracht was een olifant genaamd Airāvata. Omdat deze twee dieren werden voortgebracht uit de nectar, hebben ze een speciale betekenis en vertegenwoordigen ze Kṛṣṇa.

むかし、献身者であるデーヴァと、悪魔たちが共同して、海をかきまぜた。この撹枠によって、甘露と毒が産出された。その毒は主シヴァが飲んで下さった。甘露からは様々なものが産まれたが、そのなかにウヅチャイシュラヴゥーという名の馬がいた。ほかに甘露から産まれた動物は、アイラーヴァタという名の象だった。この二頭の動物は、甘露から生まれたということで、特別に貴重な生物とされている。そして彼らはクリシュナの表れである。

Onder de mensen wordt Kṛṣṇa vertegenwoordigd door de koning, omdat Kṛṣṇa de instandhouder van het universum is, en de koningen, die op grond van hun goddelijke kwaliteiten zijn aangesteld, zijn de instandhouders van hun koninkrijken. Koningen als Mahārāja Yudhiṣṭhira, Mahārāja Parīkṣit en Heer Rāma waren allemaal zeer rechtvaardige koningen, die altijd aan het welzijn van de bevolking dachten. In de Vedische literatuur wordt de koning gezien als de vertegenwoordiger van God, maar in dit tijdperk is de monarchie met de verloedering van religieuze principes in verval geraakt en is ze tegenwoordig afgeschaft. In het verleden waren de mensen echter gelukkiger onder rechtvaardige koningen.

人間のなかでは、王がクリシュナの表われだ。なぜならクリシュナは宇宙の推持者であり、そして王は、神のような資質を持っているということで王の位につき、それぞれの領国を保護し治めているからだ。マハラージャ・ユディシュティラや、マハラージャ・ハリークシット、そして主ラーマはみな、まことに公正廉潔な王たちであり、常に国民の福祉のことを思っていた。ヴェーダ文典では、王は神の代理人であるとされている。現代では、宗教道徳の腐敗と共に、君主政体は衰微の一途をたどり、今や殆ど存在しないような状態になっている。しかし過去においては、正義を重んずる王たちの治世下で、人々は現代よりもつと幸福に暮していたことを理解すべきである。