Skip to main content

TEXT 26

第26節

Tekst

テキスト

aśvatthaḥ sarva-vṛkṣāṇāṁ
devarṣīṇāṁ ca nāradaḥ
gandharvāṇāṁ citrarathaḥ
siddhānāṁ kapilo muniḥ
aśvatthaḥ sarva-vṛkṣāṇāṁ
devarṣīṇāṁ ca nāradaḥ
gandharvāṇāṁ citrarathaḥ
siddhānāṁ kapilo muniḥ

Synoniemen

Synonyms

aśvatthaḥ — de banyan-boom; sarva-vṛkṣāṇām — van alle bomen; deva-ṛṣīṇām — van alle wijzen onder de halfgoden; ca — en; nāradaḥ — Nārada; gandharvāṇām — van de bewoners van de Gandharva planeet; citrarathaḥ — Citraratha; siddhānām — van al degenen die volmaakt zijn; kapilaḥ muniḥ — Kapila Muni.

aśvatthaḥ – the banyan tree; sarva-vṛkṣāṇām – of all trees; deva-ṛṣīṇām – of all the sages amongst the demigods; ca – and; nāradaḥ – Nārada; gandharvāṇām – of the citizens of the Gandharva planet; citrarathaḥ – Citraratha; siddhānām – of all those who are perfected; kapilaḥ muniḥ – Kapila Muni.

Vertaling

Translation

Van alle bomen ben Ik de banyan-boom en van de wijzen onder de halfgoden ben Ik Nārada. Onder de Gandharva’s ben Ik Citraratha en onder de volmaakte wezens ben Ik de wijze Kapila.

私は全樹木のなかでは、菩堤樹。デーヴァの聖者たちのなかではナーラダ。ガソダルヴァたちのなかではチトララタ、完成を遂げた者のなかでは聖者カピラである。

Betekenisverklaring

Purport

De banyan-boom (aśvattha) is een van de hoogste en mooiste bomen en in India aanbidden de mensen deze boom vaak als onderdeel van hun dagelijkse ochtendrituelen. Onder de halfgoden aanbidden ze ook Nārada, die beschouwd wordt als de grootste toegewijde in het universum. Als toegewijde vertegenwoordigt hij daarom Kṛṣṇa.

De planeet van de Gandharva’s wordt door wezens bewoond die prachtig kunnen zingen en onder hen is Citraratha de beste zanger. Onder alle volmaakte levende wezens is Kapila, de zoon van Devahūti, een vertegenwoordiger van Kṛṣṇa. Hij wordt beschouwd als een incarnatie van Kṛṣṇa en Zijn filosofie staat vermeld in het Śrīmad-Bhāgavatam. In latere tijden werd een andere Kapila beroemd, maar zijn filosofie was atheïstisch. Tussen deze twee Kapila’s bestaat dus een immens verschil.

バニャンの樹―別命菩堤樹は最も高く最も美しい樹木の一つであり、イソドでは、よく人々が朝の行事の一つとして、この樹を礼拝している。デーヴァのなかでは、ナーラダが最も人々の尊敬をうけている。彼は宇宙内で最も偉大な献身者だとされている。したがって彼は献身者としてクリシュナを代表している。ガソダルヴァ惑星には聖歌がすばらしく上手な生物たちで満ちているが、そのなかでもチトララタの歌が最も美しい。完成に達した生物のなかでは、デヴァフーティの息子、カピラがクリシュナを表わしている。彼はクリシュナのアヴァターラと考えられており、彼の哲学は『シュリーマド・バーガヴァタム』に記載してある。後世になって、同名の別人が有名になったが、この別のカピラの哲学は神を信じないものである。だから、同名の二人は全く異った人物である。