Skip to main content

TEXT 26

TEXT 26

Tekst

Tekst

aśvatthaḥ sarva-vṛkṣāṇāṁ
devarṣīṇāṁ ca nāradaḥ
gandharvāṇāṁ citrarathaḥ
siddhānāṁ kapilo muniḥ
aśvatthaḥ sarva-vṛkṣāṇāṁ
devarṣīṇāṁ ca nāradaḥ
gandharvāṇāṁ citrarathaḥ
siddhānāṁ kapilo muniḥ

Synoniemen

Synonyms

aśvatthaḥ — de banyan-boom; sarva-vṛkṣāṇām — van alle bomen; deva-ṛṣīṇām — van alle wijzen onder de halfgoden; ca — en; nāradaḥ — Nārada; gandharvāṇām — van de bewoners van de Gandharva planeet; citrarathaḥ — Citraratha; siddhānām — van al degenen die volmaakt zijn; kapilaḥ muniḥ — Kapila Muni.

aśvatthaḥ — banyan-træet; sarva-vṛkṣāṇām — af alle træer; deva-ṛṣīṇām — af alle vismændene blandt halvguderne; ca — og; nāradaḥ — Nārada; gandharvāṇām — blandt beboerne på Gandharva-planeten; citrarathaḥ — Citraratha; siddhānām — af alle dem, der er blevet fuldkomne; kapilaḥ muniḥ — Kapila Muni.

Vertaling

Translation

Van alle bomen ben Ik de banyan-boom en van de wijzen onder de halfgoden ben Ik Nārada. Onder de Gandharva’s ben Ik Citraratha en onder de volmaakte wezens ben Ik de wijze Kapila.

Af alle træer er jeg banyantræet, og af vismændene blandt halvguderne er Jeg Nārada. Blandt gandharvaer er Jeg Citraratha, og blandt fuldkommengjorte væsener er Jeg vismanden Kapila.

Betekenisverklaring

Purport

De banyan-boom (aśvattha) is een van de hoogste en mooiste bomen en in India aanbidden de mensen deze boom vaak als onderdeel van hun dagelijkse ochtendrituelen. Onder de halfgoden aanbidden ze ook Nārada, die beschouwd wordt als de grootste toegewijde in het universum. Als toegewijde vertegenwoordigt hij daarom Kṛṣṇa.

De planeet van de Gandharva’s wordt door wezens bewoond die prachtig kunnen zingen en onder hen is Citraratha de beste zanger. Onder alle volmaakte levende wezens is Kapila, de zoon van Devahūti, een vertegenwoordiger van Kṛṣṇa. Hij wordt beschouwd als een incarnatie van Kṛṣṇa en Zijn filosofie staat vermeld in het Śrīmad-Bhāgavatam. In latere tijden werd een andere Kapila beroemd, maar zijn filosofie was atheïstisch. Tussen deze twee Kapila’s bestaat dus een immens verschil.

FORKLARING: Banyantræet (aśvattha) hører til de højeste og smukkeste træer, og i Indien tilbeder folk det ofte som et af deres daglige morgenritualer. Blandt halvguderne tilbeder de også Nārada, der regnes for universets største hengivne. Han er derfor Kṛṣṇas repræsentation som en hengiven. Gandharva-planeten er fuld af skabninger, der synger smukt, og blandt dem er Citraratha den bedste sanger. Blandt fuldendte levende væsener er Kapila, Devahūtis søn, en repræsentation af Kṛṣṇa. Han anses for at være en inkarnation af Kṛṣṇa, og Hans filosofi er omtalt i Śrīmad-Bhāgavatam. Senere blev en anden Kapila berømt, men hans filosofi var ateistisk. Der er derfor himmelvid forskel på dem.