Skip to main content

TEXT 26

ТЕКСТ 26

Tekst

Текст

aśvatthaḥ sarva-vṛkṣāṇāṁ
devarṣīṇāṁ ca nāradaḥ
gandharvāṇāṁ citrarathaḥ
siddhānāṁ kapilo muniḥ
ашваттхах̣ сарва-вр̣кш̣а̄н̣а̄м
деварш̣ӣн̣а̄м ча на̄радах̣
гандхарва̄н̣а̄м читраратхах̣
сиддха̄на̄м капило муних̣

Synoniemen

Дума по дума

aśvatthaḥ — de banyan-boom; sarva-vṛkṣāṇām — van alle bomen; deva-ṛṣīṇām — van alle wijzen onder de halfgoden; ca — en; nāradaḥ — Nārada; gandharvāṇām — van de bewoners van de Gandharva planeet; citrarathaḥ — Citraratha; siddhānām — van al degenen die volmaakt zijn; kapilaḥ muniḥ — Kapila Muni.

ашваттхах̣ – баняново дърво; сарва-вр̣кш̣а̄н̣а̄м – от всички дървета; дева-р̣ш̣ӣн̣а̄м – от мъдреците сред полубоговете; ча – и; на̄радах̣ – На̄рада; гандхарва̄н̣а̄м – от жителите на планетата Гандхарва; читраратхах̣ – Читраратха; сиддха̄на̄м – от съвършените; капилах̣ муних̣ – Капила Муни.

Vertaling

Превод

Van alle bomen ben Ik de banyan-boom en van de wijzen onder de halfgoden ben Ik Nārada. Onder de Gandharva’s ben Ik Citraratha en onder de volmaakte wezens ben Ik de wijze Kapila.

От всички дървета Аз съм баняновото дърво, а от мъдреците сред полубоговете Аз съм На̄рада. От Гандхарвите съм Читраратха, а сред съвършените същества съм мъдрецът Капила.

Betekenisverklaring

Коментар

De banyan-boom (aśvattha) is een van de hoogste en mooiste bomen en in India aanbidden de mensen deze boom vaak als onderdeel van hun dagelijkse ochtendrituelen. Onder de halfgoden aanbidden ze ook Nārada, die beschouwd wordt als de grootste toegewijde in het universum. Als toegewijde vertegenwoordigt hij daarom Kṛṣṇa.

De planeet van de Gandharva’s wordt door wezens bewoond die prachtig kunnen zingen en onder hen is Citraratha de beste zanger. Onder alle volmaakte levende wezens is Kapila, de zoon van Devahūti, een vertegenwoordiger van Kṛṣṇa. Hij wordt beschouwd als een incarnatie van Kṛṣṇa en Zijn filosofie staat vermeld in het Śrīmad-Bhāgavatam. In latere tijden werd een andere Kapila beroemd, maar zijn filosofie was atheïstisch. Tussen deze twee Kapila’s bestaat dus een immens verschil.

ПОЯСНЕНИЕ: Баняновото дърво (ашваттха) е едно от най-високите и красиви дървета и хората в Индия често го почитат във всекидневните си сутрешни ритуали. Сред полубоговете те почитат На̄рада, считан за най-великия предан във Вселената. Той е символ на Кр̣ш̣н̣а като предан. Планетата Гандхарва е населена от същества, които пеят прекрасно, и между тях най-добрият певец е Читраратха. Сред съвършените живи същества представител на Кр̣ш̣н̣а е Капила, синът на Девахӯти. Той е инкарнация на Кр̣ш̣н̣а и философията му е изложена в Шрӣмад Бха̄гаватам. По-късно става известен друг Капила, но неговото учение е атеистично. Така че между двамата няма нищо общо.