Skip to main content

Word for Word Index

mat-paramāḥ
laikydami Mane, Aukščiausiąjį Viešpatį, visa kuo — Bg. 12.20
paramāḥ
aukščiausias gyvenimo tikslas — Bg. 16.11-12

Filter by hierarchy