Skip to main content

Word for Word Index

oṁ-kāra
skiemuo oṁ — Bg. 9.17
oṁ
raidžių junginį oṁ (oṁkārą) — Bg. 8.13
nuoroda į Aukščiausiąjį — Bg. 17.23
prasidedančiu oṁ — Bg. 17.24
absoliuti visuma — Īśo Įžanginė mantra
o Viešpatie — Īśo 17