Skip to main content

Skiriu

Dedicatie

Śrīlai Baladevai Vidyābhūṣaṇai,
Govinda-bhāṣyos, nuostabių
Vedāntos filosofijos
komentarų, autoriui

Aan
Śrīla Baladeva Vidyābhūṣaṇa,
die ons zijn Govinda-bhāṣya,
zijn commentaar op de Vedānta-filosofie,
heeft gegeven.