Skip to main content

TEXT 7

TEXT 7

Tekstas

Texte

sarva-bhūtāni kaunteya
prakṛtiṁ yānti māmikām
kalpa-kṣaye punas tāni
kalpādau visṛjāmy aham
sarva-bhūtāni kaunteya
prakṛtiṁ yānti māmikām
kalpa-kṣaye punas tāni
kalpādau visṛjāmy aham

Synonyms

Synonyms

sarva-bhūtāni — visos sukurtos esybės; kaunteya — o Kuntī sūnau; prakṛtim — į gamtą; yānti — patenka; māmikām — Mano; kalpa-kṣaye — epochos pabaigoje; punaḥ — vėl; tāni — visas jas; kalpa-ādau — epochos pradžioje; visṛjāmi — kuriu; aham — Aš.

sarva-bhūtāni: tous les êtres créés; kaunteya: ô fils de Kuntī; prakṛtim: nature; yānti: entrent en; māmikām: Ma; kalpa-kṣaye: à la fin d’un cycle d’âges; punaḥ: encore; tāni: tous ceux-ci; kalpa-ādau: au début du cycle d’âges; visṛjāmi: crée; aham: Je.

Translation

Translation

O Kunti sūnau, epochos pabaigoje visos materialios apraiškos įeina į Mano gamtą, o kitos epochos pradžioje Aš vėl jas kuriu Savo galia.

À la fin d’un cycle d’âges, ô fils de Kuntī, toutes les manifestations matérielles rentrent en la nature cosmique qui est Mienne, et au début du suivant, en vertu de Ma puissance, Je les recrée toutes.

Purport

Purport

KOMENTARAS: Materialaus kosminio pasaulio kūrimas, palaikymas ir naikinimas visiškai priklauso nuo Dievo Asmens aukščiausios valios. „Epochos pabaigoje“ reiškia mirus Brahmai. Brahmā gyvena šimtą metų, o viena jo diena trunka 4300000000 mūsų Žemės metų. Tiek pat trunka ir jo naktis. Jo mėnesį sudaro trisdešimt tokių dienų ir naktų, o metus – dvylika mėnesių. Praėjus šimtui Brahmos metų ir jam mirus, pradedamas naikinimas – tai reiškia, kad Aukščiausiojo Viešpaties apreikšta energija vėlei grįžta į Jį. Kai vėl iškyla poreikis apreikšti kosminį pasaulį, Jo valia šis pasaulis gauna išraišką. Bahu syām: „Nors Aš esu vienas, tapsiu daugeliu.“ Šis aforizmas iš Vedų („Chāndogya Upaniṣada“ 6.2.3). Viešpats sukuria Savo ekspansijas materialioje energijoje, ir kosminis pasaulis atsiranda iš naujo.

Création, soutien et destruction du monde matériel sont entièrement subordonnés à la volonté suprême de Dieu. L’expression « à la fin d’un cycle d’âges », dans ce verset, signifie à la mort de Brahmā. La durée de la vie de Brahmā est de cent ans, cent années dont chaque jour équivaut à 4320000000 de nos années terrestres, et autant chaque nuit. Ses mois comptent trente de ces jours et de ces nuits; ses années, douze de ces mois. C’est après cent de ces années, à la mort de Brahmā donc, que survient la dévastation, la destruction de l’univers matériel. Ce qui signifie que l’énergie déployée par le Seigneur Suprême au moment de la création se résorbe en Lui. Lorsque ensuite, il devient nécessaire de manifester à nouveau le cosmos, seule intervient la volonté du Seigneur. Bahu syām – « Je suis un, mais Je Me ferai multiple », énonce l’aphorisme védique extrait de la Chāndogya Upaniṣad (6.2.3). Dieu Se déploie à travers l’énergie matérielle et génère à nouveau la manifestation cosmique.