Skip to main content

TEXT 7

TEXT 7

Tekstas

Tekst

sarva-bhūtāni kaunteya
prakṛtiṁ yānti māmikām
kalpa-kṣaye punas tāni
kalpādau visṛjāmy aham
sarva-bhūtāni kaunteya
prakṛtiṁ yānti māmikām
kalpa-kṣaye punas tāni
kalpādau visṛjāmy aham

Synonyms

Synonyms

sarva-bhūtāni — visos sukurtos esybės; kaunteya — o Kuntī sūnau; prakṛtim — į gamtą; yānti — patenka; māmikām — Mano; kalpa-kṣaye — epochos pabaigoje; punaḥ — vėl; tāni — visas jas; kalpa-ādau — epochos pradžioje; visṛjāmi — kuriu; aham — Aš.

sarva-bhūtāni — kõik loodud olendid; kaunteya — oo, Kuntī poeg; prakṛtim — loodusesse; yānti — sisenevad; māmikām — Minu; kalpa- kṣaye — ajastu lõpus; punaḥ — taas; tāni — kõik need; kalpa-ādau — ajastu alguses; visṛjāmi — loon; aham — Mina.

Translation

Translation

O Kunti sūnau, epochos pabaigoje visos materialios apraiškos įeina į Mano gamtą, o kitos epochos pradžioje Aš vėl jas kuriu Savo galia.

Oo, Kuntī poeg, ajastu lõppedes sisenevad kõik materiaalsed avaldumised Minu loodusse ning uue ajastu alates loon Ma Oma energia abil nad uuesti.

Purport

Purport

KOMENTARAS: Materialaus kosminio pasaulio kūrimas, palaikymas ir naikinimas visiškai priklauso nuo Dievo Asmens aukščiausios valios. „Epochos pabaigoje“ reiškia mirus Brahmai. Brahmā gyvena šimtą metų, o viena jo diena trunka 4300000000 mūsų Žemės metų. Tiek pat trunka ir jo naktis. Jo mėnesį sudaro trisdešimt tokių dienų ir naktų, o metus – dvylika mėnesių. Praėjus šimtui Brahmos metų ir jam mirus, pradedamas naikinimas – tai reiškia, kad Aukščiausiojo Viešpaties apreikšta energija vėlei grįžta į Jį. Kai vėl iškyla poreikis apreikšti kosminį pasaulį, Jo valia šis pasaulis gauna išraišką. Bahu syām: „Nors Aš esu vienas, tapsiu daugeliu.“ Šis aforizmas iš Vedų („Chāndogya Upaniṣada“ 6.2.3). Viešpats sukuria Savo ekspansijas materialioje energijoje, ir kosminis pasaulis atsiranda iš naujo.

Selle materiaalse kosmilise avaldumise loomine, alalhoidmine ning hävitamine sõltuvad täielikult Jumala Isiksuse kõrgeimast tahtest. „Ajastu lõppedes" tähendab „siis, kui Brahmā sureb". Brahmā elab sada aastat ning iga tema päev kestab 4 300 000 000 Maa aastat. Sama kaua kestab tema öö. Tema kuu kestab kolmkümmend sellist päeva ja ööd ning tema aasta koosneb kaheteistkümnest sellisest kuust. Pärast sadat sellist aastat, kui Brahmā sureb, toimub materiaalse loome hävitamine – Kõigekõrgema Jumala poolt avaldatud energia tõmbub Temasse tagasi. Ning kui on taas aeg avaldada kosmiline maailm, toimub see Kõigekõrgema Jumala tahte kohaselt. Bahu syām: „Ehkki Ma olen üks, laienen Ma mitmeks." See on üks vedalik aforism („Chāndogya Upaniṣad" 6.2.3). Jumal laieneb selleks materiaalseks energiaks ning sel viisil ilmub kogu kosmiline avaldumine taas.