Skip to main content

TEXT 22

ТЕКСТ 22

Tekstas

Текст

ananyāś cintayanto māṁ
ye janāḥ paryupāsate
teṣāṁ nityābhiyuktānāṁ
yoga-kṣemaṁ vahāmy aham
ананй чинтайанто м
йе джан парйупсате
теш нитйбхийуктн
йога-кшема вахмй ахам

Synonyms

Пословный перевод

ananyāḥ — neturintys jokio kito objekto; cintayantaḥ — susitelkę; mām — į Mane; ye — tie, kurie; janāḥ — žmonės; paryupāsate — tinkamai garbina; teṣām — jų; nitya — visada; abhiyuktānām — tvirtai pasiaukojusių; yoga — poreikius; kṣemam — apsaugą; vahāmi — atnešu; aham — Aš.

ананй — не имеющие другого (объекта); чинтайанта — сосредоточивающиеся; мм — на Мне; йе — которые; джан — люди; парйупсате — должным образом поклоняются; тешм — их; нитйа — всегда; абхийуктнм — не сходящих с пути преданного служения; йога — необходимого; кшемам — защиту; вахми — несу; ахам — Я.

Translation

Перевод

Tačiau tiems, kurie visad su ypatingu pasiaukojimu garbina Mane, medituoja Mano transcendentinį pavidalą, Aš atnešu viską, ko jiems trūksta, ir išsaugau tai, ką jie turi.

Но тем, кто всегда поклоняется Мне с безраздельной преданностью, сосредоточив свой ум на Моем духовном образе, Я даю то, чего им недостает, и сохраняю то, что у них есть.

Purport

Комментарий

KOMENTARAS: Kas neišgyvena nė minutės be Kṛṣṇos sąmonės, tas galvoja apie Kṛṣṇą dvidešimt keturias valandas per parą – pasiaukojamai Jam tarnauja: klausosi, šlovina, atmena, meldžiasi, garbina, tarnauja Viešpaties lotosinėms pėdoms, atlieka kitokią tarnystę, draugauja su Viešpačiu, visiškai Jam atsiduoda. Tokia visapusiškai palanki ir dvasinių galių kupina veikla padeda bhaktui pasiekti tobulumą savęs pažinimo srityje, ir tada jis tenori vieno – užmegzti ryšį su Aukščiausiuoju Dievo Asmeniu. Nėra abejonės, kad toks bhaktas lengvai priartėja prie Viešpaties. Tai vadinasi yoga. Viešpaties malone toks bhaktas negrįžta į materialaus gyvenimo būvį. Kṣema nurodo maloningą Viešpaties globą. Viešpats padeda bhaktui pasiekti Kṛṣṇos sąmonę per yogą, ir kai bhaktas visiškai įsisąmonina Kṛṣṇą, Viešpats jį saugo, kad jis nenupultų į perpildytą kančių sąlygotą gyvenimą.

Те, кто не может и мгновения прожить без сознания Кришны, думают о Кришне постоянно, круглые сутки. Всегда занятые преданным служением, они слушают рассказы о Кришне, говорят и памятуют о Нем, возносят Ему молитвы, поклоняются Ему, служат Его лотосным стопам, выполняют Его поручения, развивают с Ним дружеские отношения и посвящают Ему всего себя. Благотворная и исполненная духовной энергии, такая деятельность помогает преданному достичь высшей ступени самоосознания, когда у него остается только одно желание — желание общаться с Верховной Личностью Бога. Такой преданный, несомненно, приходит к Господу без больших усилий. Это называется йогой. Милостью Господа такой преданный больше никогда не возвращается в материальный мир. Кшема означает, что всемилостивый Господь всегда защищает Своих слуг. Господь помогает преданному обрести сознание Кришны посредством йоги, а когда преданный полностью осознал Кришну, Господь оберегает его от падения и возвращения к мучительному обусловленному существованию.