Skip to main content

TEXT 16

VERŠ 16

Tekstas

Verš

ahaṁ kratur ahaṁ yajñaḥ
svadhāham aham auṣadham
mantro ’ham aham evājyam
aham agnir ahaṁ hutam
ahaṁ kratur ahaṁ yajñaḥ
svadhāham aham auṣadham
mantro ’ham aham evājyam
aham agnir ahaṁ hutam

Synonyms

Synonyma

aham — Aš; kratuḥ — vediškasis ritualas; aham — Aš; yajñaḥ — smṛti aprašytas aukų atnašavimas; svadhā — atnaša; aham — Aš; auṣadham — vaistažolė; mantraḥ — transcendentinė giesmė; aham — Aš; aham — Aš; eva — tikrai; ājyam — lydytas sviestas; aham — Aš; agniḥ — ugnis; aham — Aš; hutam — aukojimas.

aham — Ja; kratuḥvedsky obrad; aham — Ja; yajñaḥ — obeť podľa smṛti; svadhā — obetina; aham — Ja; aham — Ja; auṣadham — liečivá bylina; mantraḥ — posvätná modlitba; aham — Ja; aham — Ja; eva — zaiste; ājyam — rozpustené maslo; aham — Ja; agniḥ — oheň; aham — Ja; hutam — obetovanie.

Translation

Překlad

Aš – ritualas, Aš – aukų atnašavimas, duoklė protėviams, vaistažolė ir transcendentinė giesmė. Aš – sviestas, ugnis ir aukojimas.

Ja som obrad, obeť, obetný podiel predkom, liečivá rastlina a posvätná modlitba. Ja som maslo, oheň a obetovanie.

Purport

Význam

KOMENTARAS: Vediškasis aukų atnašavimas, žinomas jyotiṣtomos vardu, yra Kṛṣṇa; Kṛṣṇa yra ir mahā-yajña, apie kurią kalba smṛti. Duoklė Pitṛlokai, ar aukų atnašavimas Pitṛlokos gyventojams patenkinti – savotiški vaistai, turintys lydyto sviesto išvaizdą – tai irgi Kṛṣṇa. Tuo metu giedamos mantros – vėlgi Kṛṣṇa, ir daugelis iš pieno produktų pagamintų atnašaujamų aukų yra Kṛṣṇa. Ugnis yra Kṛṣṇa, nes ji – vienas iš penkių materialiųjų pradmenų, todėl sakoma, kad ji – atsietoji Kṛṣṇos energija. Visi vediškieji aukų atnašavimai, kuriuos rekomenduoja Vedų karma-kāṇdos skyrius, kartu paėmus, taip pat yra Kṛṣṇa. Kitaip sakant, tie, kurie pasiaukojamai tarnauja Kṛṣṇai, tikrai atliko visus Vedų nurodytus aukų atnašavimus.

Vedska obeť známa ako jyotiṣṭoma je Kṛṣṇa a On je aj mahā-yajña, spomenutá v smṛti. Obetiny určené na uspokojovanie predkov na Pitṛloke, ktoré sú považované za istý druh omamnej látky, sú taktiež Kṛṣṇa. Mantry spievané v tejto súvislosti sú tiež Kṛṣṇa. A veľa mliečnych výrobkov nutných na vykonávanie obetí je takisto Kṛṣṇa. Aj oheň je Kṛṣṇa, pretože patrí k piatim hmotným prvkom, a preto je oddelenou Kṛṣṇovou energiou. Inými slovami, všetky vedske obete, ktoré sú odporučené v karma-kāṇḍskej časti Ved, sú tiež Kṛṣṇa. Znamená to, že tí, ktorí oddane slúžia Kṛṣṇovi, vykonali už všetky obete predpísané vo Vedach.