Skip to main content

TEXT 16

TEXT 16

Tekstas

Texto

ahaṁ kratur ahaṁ yajñaḥ
svadhāham aham auṣadham
mantro ’ham aham evājyam
aham agnir ahaṁ hutam
ahaṁ kratur ahaṁ yajñaḥ
svadhāham aham auṣadham
mantro ’ham aham evājyam
aham agnir ahaṁ hutam

Synonyms

Palabra por palabra

aham — Aš; kratuḥ — vediškasis ritualas; aham — Aš; yajñaḥ — smṛti aprašytas aukų atnašavimas; svadhā — atnaša; aham — Aš; auṣadham — vaistažolė; mantraḥ — transcendentinė giesmė; aham — Aš; aham — Aš; eva — tikrai; ājyam — lydytas sviestas; aham — Aš; agniḥ — ugnis; aham — Aš; hutam — aukojimas.

aham — Yo; kratuḥ — ritual védico; aham — Yo; yajñaḥ — sacrificio del smṛti; svadhā — oblación; aham — Yo; aham — Yo; auṣadham — hierba medicinal; mantraḥ — canto trascendental; aham — Yo; aham — Yo; eva — ciertamente; ājyam — mantequilla derretida; aham — Yo; agniḥ — fuego; aham — Yo; hutam — ofrenda.

Translation

Traducción

Aš – ritualas, Aš – aukų atnašavimas, duoklė protėviams, vaistažolė ir transcendentinė giesmė. Aš – sviestas, ugnis ir aukojimas.

Mas, Yo soy el ritual, el sacrificio, la ofrenda a los antepasados, la hierba medicinal y el canto trascendental. Yo soy la mantequilla, el fuego y la ofrenda.

Purport

Significado

KOMENTARAS: Vediškasis aukų atnašavimas, žinomas jyotiṣtomos vardu, yra Kṛṣṇa; Kṛṣṇa yra ir mahā-yajña, apie kurią kalba smṛti. Duoklė Pitṛlokai, ar aukų atnašavimas Pitṛlokos gyventojams patenkinti – savotiški vaistai, turintys lydyto sviesto išvaizdą – tai irgi Kṛṣṇa. Tuo metu giedamos mantros – vėlgi Kṛṣṇa, ir daugelis iš pieno produktų pagamintų atnašaujamų aukų yra Kṛṣṇa. Ugnis yra Kṛṣṇa, nes ji – vienas iš penkių materialiųjų pradmenų, todėl sakoma, kad ji – atsietoji Kṛṣṇos energija. Visi vediškieji aukų atnašavimai, kuriuos rekomenduoja Vedų karma-kāṇdos skyrius, kartu paėmus, taip pat yra Kṛṣṇa. Kitaip sakant, tie, kurie pasiaukojamai tarnauja Kṛṣṇai, tikrai atliko visus Vedų nurodytus aukų atnašavimus.

El sacrificio védico conocido como Jyotiṣṭoma también es Kṛṣṇa, y Él es también el mahā-yajña que se menciona en la smṛti. Las oblaciones que se le ofrecen al Pitṛloka o el sacrificio que se celebra para complacer al Pitṛloka, que se considera que es un tipo de medicina en la forma de mantequilla clarificada, también es Kṛṣṇa. Los mantras que se cantan en relación con eso, también son Kṛṣṇa. Y muchos otros elementos que se hacen con productos lácteos para ser ofrecidos en los sacrificios, también son Kṛṣṇa. El fuego también es Kṛṣṇa, porque es uno de los cinco elementos materiales, y se considera por ello que es la energía separada de Kṛṣṇa. En otras palabras, los sacrificios védicos que se recomiendan en la división karma-kāṇḍa de los Vedas, también son Kṛṣṇa en su totalidad. O, dicho de otra manera, aquellos que están dedicados a prestarle servicio devocional a Kṛṣṇa, se debe sobrentender que han celebrado todos los sacrificios que se recomiendan en los Vedas.