Skip to main content

TEXT 16

TEXT 16

Tekstas

Text

ahaṁ kratur ahaṁ yajñaḥ
svadhāham aham auṣadham
mantro ’ham aham evājyam
aham agnir ahaṁ hutam
ahaṁ kratur ahaṁ yajñaḥ
svadhāham aham auṣadham
mantro ’ham aham evājyam
aham agnir ahaṁ hutam

Synonyms

Synonyms

aham — Aš; kratuḥ — vediškasis ritualas; aham — Aš; yajñaḥ — smṛti aprašytas aukų atnašavimas; svadhā — atnaša; aham — Aš; auṣadham — vaistažolė; mantraḥ — transcendentinė giesmė; aham — Aš; aham — Aš; eva — tikrai; ājyam — lydytas sviestas; aham — Aš; agniḥ — ugnis; aham — Aš; hutam — aukojimas.

aham — I; kratuḥ — Vedic ritual; aham — I; yajñaḥsmṛti sacrifice; svadhā — oblation; aham — I; aham — I; auṣadham — healing herb; mantraḥ — transcendental chant; aham — I; aham — I; eva — certainly; ājyam — melted butter; aham — I; agniḥ — fire; aham — I; hutam — offering.

Translation

Translation

Aš – ritualas, Aš – aukų atnašavimas, duoklė protėviams, vaistažolė ir transcendentinė giesmė. Aš – sviestas, ugnis ir aukojimas.

But it is I who am the ritual, I the sacrifice, the offering to the ancestors, the healing herb, the transcendental chant. I am the butter and the fire and the offering.

Purport

Purport

KOMENTARAS: Vediškasis aukų atnašavimas, žinomas jyotiṣtomos vardu, yra Kṛṣṇa; Kṛṣṇa yra ir mahā-yajña, apie kurią kalba smṛti. Duoklė Pitṛlokai, ar aukų atnašavimas Pitṛlokos gyventojams patenkinti – savotiški vaistai, turintys lydyto sviesto išvaizdą – tai irgi Kṛṣṇa. Tuo metu giedamos mantros – vėlgi Kṛṣṇa, ir daugelis iš pieno produktų pagamintų atnašaujamų aukų yra Kṛṣṇa. Ugnis yra Kṛṣṇa, nes ji – vienas iš penkių materialiųjų pradmenų, todėl sakoma, kad ji – atsietoji Kṛṣṇos energija. Visi vediškieji aukų atnašavimai, kuriuos rekomenduoja Vedų karma-kāṇdos skyrius, kartu paėmus, taip pat yra Kṛṣṇa. Kitaip sakant, tie, kurie pasiaukojamai tarnauja Kṛṣṇai, tikrai atliko visus Vedų nurodytus aukų atnašavimus.

The Vedic sacrifice known as Jyotiṣṭoma is also Kṛṣṇa, and He is also the Mahā-yajña mentioned in the smṛti. The oblations offered to the Pitṛloka or the sacrifice performed to please the Pitṛloka, considered as a kind of drug in the form of clarified butter, is also Kṛṣṇa. The mantras chanted in this connection are also Kṛṣṇa. And many other commodities made with milk products for offering in the sacrifices are also Kṛṣṇa. The fire is also Kṛṣṇa because fire is one of the five material elements and is therefore claimed as the separated energy of Kṛṣṇa. In other words, the Vedic sacrifices recommended in the karma-kāṇḍa division of the Vedas are in total also Kṛṣṇa. Or, in other words, those who are engaged in rendering devotional service unto Kṛṣṇa are to be understood to have performed all the sacrifices recommended in the Vedas.