Skip to main content

TEXT 13

VERŠ 13

Tekstas

Verš

oṁ ity ekākṣaraṁ brahma
vyāharan mām anusmaran
yaḥ prayāti tyajan dehaṁ
sa yāti paramāṁ gatim
oṁ ity ekākṣaraṁ brahma
vyāharan mām anusmaran
yaḥ prayāti tyajan dehaṁ
sa yāti paramāṁ gatim

Synonyms

Synonyma

oṁ — raidžių junginį oṁ (oṁkārą); iti — taip; eka-akṣaram — vieną skiemenį; brahma — absoliutų; vyāharan — tardamas; mām — Mane (Kṛṣṇą); anusmaran — atmindamas; yaḥ — kas tik; prayāti — išeina; tyajan — palikdamas; deham — šį kūną; saḥ — jis; yāti — pasiekia; paramām — aukščiausią; gatim — tikslą.

oṁ — kombinácia písmen oṁ (oṁkāra); iti — tak; eka-akṣaram — jednoslabičné; brahma — absolútny; vyāharan — prednáša; mām — na Mňa (Kṛṣṇu); anusmaran — myslí; yaḥ — ten, kto; prayāti — odíde; tyajan — opúšťa; deham — toto telo; saḥ — on; yāti — dospeje; paramām — k najvyššiemu; gatim — cieľu.

Translation

Překlad

Jeigu žmogus praktikuoja šią yogą ir taria šventą skiemenį oṁ – tobuliausią raidžių junginį, o atsiskirdamas nuo kūno galvoja apie Aukščiausiąjį Dievo Asmenį, jis tikrai pasieks dvasines planetas.

Kto takto zotrváva v yoge a prednáša posvätnú slabiku oṁ, najvyššiu kombináciu písmen, a mysliac na Mňa, Najvyššiu Božskú Osobnosť, opúšťa telo, určite dospeje na duchovné planéty.

Purport

Význam

KOMENTARAS: Čia aiškiai pasakyta, kad oṁ, Brahmanas ir Viešpats Kṛṣṇa nėra kažkas skirtinga. Oṁ – tai beasmenė garsinė Kṛṣṇos reprezentacija, tuo tarpu Hare Kṛṣṇa garsas apima ir garsą oṁ. Šventraščiai kuo aiškiausiai rekomenduoja šiame amžiuje kartoti Hare Kṛṣṇa mantrą. Tad jei žmogus gyvenimo pabaigoje paliks kūną kartodamas Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare, jis tikrai pasieks vieną iš dvasinių planetų. Kokia bus toji planeta, priklauso nuo jo pasirinktos praktikos. Kṛṣṇos bhaktai eina į Kṛṣṇos planetą, Goloką Vṛndāvaną. Personalistų laukia begalinė daugybė kitų dvasinio dangaus planetų, vadinamų Vaikuṇṭhos planetomis, tuo tarpu impersonalistai pasilieka brahmajyoti.

Tu sa jasne hovorí, že oṁ, Brahman a Kṛṣṇa sa od seba nelíšia. Oṁ je neosobná zvuková vibrácia Kṛṣṇu, ale Hare Kṛṣṇa mantra obsahuje oṁ. Pre tento vek sa jednoznačne odporúča spievanie Hare Kṛṣṇa mahā-mantry. Keď na konci života spievame pri opúšťaní tela Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare, určite sa dostaneme na jednu z duchovných planét, podľa nálady, ktorú sme vyvinuli. Kṛṣṇovi oddaní prídu na Kṛṣṇovu planétu Goloku Vṛndāvan, ostatní personalisti na jednu z nespočítateľných planét duchovného neba, ktoré sa volajú Vaikuṇṭhy, zatiaľ čo impersonalisti zostanú v brahmajyoti.