Skip to main content

TEXT 13

TEXT 13

Tekstas

Tekst

oṁ ity ekākṣaraṁ brahma
vyāharan mām anusmaran
yaḥ prayāti tyajan dehaṁ
sa yāti paramāṁ gatim
oṁ ity ekākṣaraṁ brahma
vyāharan mām anusmaran
yaḥ prayāti tyajan dehaṁ
sa yāti paramāṁ gatim

Synonyms

Synoniemen

oṁ — raidžių junginį oṁ (oṁkārą); iti — taip; eka-akṣaram — vieną skiemenį; brahma — absoliutų; vyāharan — tardamas; mām — Mane (Kṛṣṇą); anusmaran — atmindamas; yaḥ — kas tik; prayāti — išeina; tyajan — palikdamas; deham — šį kūną; saḥ — jis; yāti — pasiekia; paramām — aukščiausią; gatim — tikslą.

oṁ — de lettercombinatie oṁ (oṁkāra); iti — zo; eka-akṣaram — de ene lettergreep; brahma — absoluut; vyāharan — chantend; mām — Mij (Kṛṣṇa); anusmaran — herinnerend; yaḥ — iedereen die; prayāti — verlaat; tyajan — opgevend; deham — dit lichaam; saḥ — hij; yāti — bereikt; paramām — de allerhoogste; gatim — bestemming.

Translation

Vertaling

Jeigu žmogus praktikuoja šią yogą ir taria šventą skiemenį oṁ – tobuliausią raidžių junginį, o atsiskirdamas nuo kūno galvoja apie Aukščiausiąjį Dievo Asmenį, jis tikrai pasieks dvasines planetas.

Wie standvastig is in yoga en de heilige lettergreep oṁ, de allerhoogste lettercombinatie, heeft gechant, zal beslist de spirituele planeten bereiken wanneer hij op het moment dat hij zijn lichaam verlaat, aan de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods denkt.

Purport

Betekenisverklaring

KOMENTARAS: Čia aiškiai pasakyta, kad oṁ, Brahmanas ir Viešpats Kṛṣṇa nėra kažkas skirtinga. Oṁ – tai beasmenė garsinė Kṛṣṇos reprezentacija, tuo tarpu Hare Kṛṣṇa garsas apima ir garsą oṁ. Šventraščiai kuo aiškiausiai rekomenduoja šiame amžiuje kartoti Hare Kṛṣṇa mantrą. Tad jei žmogus gyvenimo pabaigoje paliks kūną kartodamas Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare, jis tikrai pasieks vieną iš dvasinių planetų. Kokia bus toji planeta, priklauso nuo jo pasirinktos praktikos. Kṛṣṇos bhaktai eina į Kṛṣṇos planetą, Goloką Vṛndāvaną. Personalistų laukia begalinė daugybė kitų dvasinio dangaus planetų, vadinamų Vaikuṇṭhos planetomis, tuo tarpu impersonalistai pasilieka brahmajyoti.

Hier wordt duidelijk verklaard dat oṁ, Brahman en Heer Kṛṣṇa niet-verschillend zijn. Oṁ is het onpersoonlijke geluid van Kṛṣṇa, maar het geluid Hare Kṛṣṇa bevat oṁ. Voor het huidige tijdperk wordt onmiskenbaar het chanten van de Hare Kṛṣṇa-mantra aangeraden. Als iemand tijdens het verlaten van zijn lichaam dus Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare chant, zal hij, overeenkomstig zijn manier van vereren, zeker een van de spirituele planeten bereiken. De toegewijden van Kṛṣṇa gaan naar de planeet van Kṛṣṇa, Goloka Vṛndāvana. Voor personalisten zijn er in de spirituele hemel nog ontelbare andere planeten, die bekendstaan als de Vaikuṇṭha-planeten, maar de impersonalisten blijven in de brahmajyoti.