Skip to main content

TEXT 13

第13節

Tekstas

テキスト

oṁ ity ekākṣaraṁ brahma
vyāharan mām anusmaran
yaḥ prayāti tyajan dehaṁ
sa yāti paramāṁ gatim
オマ イタy エカクシャラマ ブラhマ
ヰヤハラン マン アヌスマラン
ヤハ プラヤテエ タヤジャン デハマ
サ ヤテエ パラママ ガテエン

Synonyms

Synonyms

oṁ — raidžių junginį oṁ (oṁkārą); iti — taip; eka-akṣaram — vieną skiemenį; brahma — absoliutų; vyāharan — tardamas; mām — Mane (Kṛṣṇą); anusmaran — atmindamas; yaḥ — kas tik; prayāti — išeina; tyajan — palikdamas; deham — šį kūną; saḥ — jis; yāti — pasiekia; paramām — aukščiausią; gatim — tikslą.

oḿ — オーム(オームカーラ)の文字の組み合わせiti —このようにして;eka-akṣaram — 一つの音?; brahma — 絶対の;vyāharan — 唱える; mām — 私(クリシュナ)をanusmaran — 想いつつ; yaḥ — 誰でも; prayāti —去る; tyajan—捨てる; deham — この肉体; saḥ — 彼は; yāti — 到る;paramām — 至上の; gatim — 目的地

Translation

Translation

Jeigu žmogus praktikuoja šią yogą ir taria šventą skiemenį oṁ – tobuliausią raidžių junginį, o atsiskirdamas nuo kūno galvoja apie Aukščiausiąjį Dievo Asmenį, jis tikrai pasieks dvasines planetas.

このヨーガの行を修めて、聖なる音、至上の文字のオームを唱え、バガヴァーンを想いつつ肉体を捨てる者は、必ず精神惑星に到る。

Purport

Purport

KOMENTARAS: Čia aiškiai pasakyta, kad oṁ, Brahmanas ir Viešpats Kṛṣṇa nėra kažkas skirtinga. Oṁ – tai beasmenė garsinė Kṛṣṇos reprezentacija, tuo tarpu Hare Kṛṣṇa garsas apima ir garsą oṁ. Šventraščiai kuo aiškiausiai rekomenduoja šiame amžiuje kartoti Hare Kṛṣṇa mantrą. Tad jei žmogus gyvenimo pabaigoje paliks kūną kartodamas Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare, jis tikrai pasieks vieną iš dvasinių planetų. Kokia bus toji planeta, priklauso nuo jo pasirinktos praktikos. Kṛṣṇos bhaktai eina į Kṛṣṇos planetą, Goloką Vṛndāvaną. Personalistų laukia begalinė daugybė kitų dvasinio dangaus planetų, vadinamų Vaikuṇṭhos planetomis, tuo tarpu impersonalistai pasilieka brahmajyoti.

ここにははっきりと、オームとブラフマンとクリシュナが不異であることが示してある。クリシュナの非人格的な音がオームなのだが、ハレー・クリシュナの音響にはオームが含まれているのだ。この時代においては、ハレー・クリシュナ・マントラを唱えることが、明らかに勧められている。人生の最後にあたって肉体を離脱する時、ハレー・クリシュナ・ハレー・クリシュナ・クリシュナ・クリシュナ・ハレー・ハレー・ハレー・ラーマ・ハレー・ラーマ・ラーマ・ラーマ・ハレー・ハレーを唱えていれば、その人の修練のムードに応じた精神的な惑星の一つに確かに到達するのである。クリシュナの献身者はクリシュナの惑星、ゴーローカ・ヴリンダーヴァンに徃く。ヴァイシュナヴァたちにとっては他にも精神界にあるヴァイクンタ惑星として知られる無数の惑星があるが、マーヤーヴァーデーたちはブラフマジョーティーに留まる。