Skip to main content

TEXT 13

TEXT 13

Tekstas

Texte

oṁ ity ekākṣaraṁ brahma
vyāharan mām anusmaran
yaḥ prayāti tyajan dehaṁ
sa yāti paramāṁ gatim
oṁ ity ekākṣaraṁ brahma
vyāharan mām anusmaran
yaḥ prayāti tyajan dehaṁ
sa yāti paramāṁ gatim

Synonyms

Synonyms

oṁ — raidžių junginį oṁ (oṁkārą); iti — taip; eka-akṣaram — vieną skiemenį; brahma — absoliutų; vyāharan — tardamas; mām — Mane (Kṛṣṇą); anusmaran — atmindamas; yaḥ — kas tik; prayāti — išeina; tyajan — palikdamas; deham — šį kūną; saḥ — jis; yāti — pasiekia; paramām — aukščiausią; gatim — tikslą.

oṁ: l’oṁkāra, la combinaison de lettres; iti: ainsi; eka-akṣaram: la syllabe unique; brahma: absolue; vyāharan: faisant vibrer; mām: Moi (Kṛṣṇa); anusmaran: se souvenant de; yaḥ: quiconque; prayāti: part; tyajan: quittant; deham: ce corps; saḥ: il; yāti: atteint; paramām: suprême; gatim: la destination.

Translation

Translation

Jeigu žmogus praktikuoja šią yogą ir taria šventą skiemenį oṁ – tobuliausią raidžių junginį, o atsiskirdamas nuo kūno galvoja apie Aukščiausiąjį Dievo Asmenį, jis tikrai pasieks dvasines planetas.

En pratiquant ainsi le yoga et en prononçant la syllabe sacrée oṁ, suprême combinaison de lettres, celui qui à l’instant de quitter le corps pense à Moi, Dieu, la Personne Suprême, atteint les planètes spirituelles.

Purport

Purport

KOMENTARAS: Čia aiškiai pasakyta, kad oṁ, Brahmanas ir Viešpats Kṛṣṇa nėra kažkas skirtinga. Oṁ – tai beasmenė garsinė Kṛṣṇos reprezentacija, tuo tarpu Hare Kṛṣṇa garsas apima ir garsą oṁ. Šventraščiai kuo aiškiausiai rekomenduoja šiame amžiuje kartoti Hare Kṛṣṇa mantrą. Tad jei žmogus gyvenimo pabaigoje paliks kūną kartodamas Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare, jis tikrai pasieks vieną iš dvasinių planetų. Kokia bus toji planeta, priklauso nuo jo pasirinktos praktikos. Kṛṣṇos bhaktai eina į Kṛṣṇos planetą, Goloką Vṛndāvaną. Personalistų laukia begalinė daugybė kitų dvasinio dangaus planetų, vadinamų Vaikuṇṭhos planetomis, tuo tarpu impersonalistai pasilieka brahmajyoti.

Ce verset affirme, dans les termes les plus clairs, que le son oṁ, le Brahman et Kṛṣṇa Lui-même, ne diffèrent en rien les uns des autres. Oṁ est la représentation sonore impersonnelle de Kṛṣṇa, et se trouve contenu dans le mantra Hare Kṛṣṇa. Il est d’autre part établi que, dans l’âge présent, celui qui aura sur les lèvres le mantra Hare Kṛṣṇa – Hare Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa Kṛṣṇa Kṛṣṇa Hare Hare / Hare Rāma Hare Rāma Rāma Rāma Hare Hare – au moment de la mort atteindra l’une ou l’autre des planètes spirituelles, selon ce qu’aura été sa pratique individuelle. Ainsi, les dévots de Kṛṣṇa atteindront Goloka Vṛndāvana, la planète de Kṛṣṇa, tandis que d’autres personnalistes iront sur l’une ou l’autre des innombrables planètes Vaikuṇṭhas du monde spirituel. Les impersonnalistes, pour leur part, ne dépasseront jamais le brahmajyoti.