Skip to main content

TEXT 13

TEXT 13

Tekstas

Tekst

oṁ ity ekākṣaraṁ brahma
vyāharan mām anusmaran
yaḥ prayāti tyajan dehaṁ
sa yāti paramāṁ gatim
oṁ ity ekākṣaraṁ brahma
vyāharan mām anusmaran
yaḥ prayāti tyajan dehaṁ
sa yāti paramāṁ gatim

Synonyms

Synonyms

oṁ — raidžių junginį oṁ (oṁkārą); iti — taip; eka-akṣaram — vieną skiemenį; brahma — absoliutų; vyāharan — tardamas; mām — Mane (Kṛṣṇą); anusmaran — atmindamas; yaḥ — kas tik; prayāti — išeina; tyajan — palikdamas; deham — šį kūną; saḥ — jis; yāti — pasiekia; paramām — aukščiausią; gatim — tikslą.

oṁ — tähtede kombinatsioon oṁ (oṁkāra); iti — sel moel; eka-akṣaram — seda ühte silpi; brahma — absoluutne; vyāharan — vibreerides; mām — Mind (Kṛṣṇat); anusmaran — mäletades; yaḥ — igaüks, kes; prayāti — lahkub; tyajan — hüljates; deham — selle keha; saḥ — tema; yāti — saavutab; paramām — kõrgeima; gatim — sihtpunkti.

Translation

Translation

Jeigu žmogus praktikuoja šią yogą ir taria šventą skiemenį oṁ – tobuliausią raidžių junginį, o atsiskirdamas nuo kūno galvoja apie Aukščiausiąjį Dievo Asmenį, jis tikrai pasieks dvasines planetas.

Kui inimene, pärast sellist jooga praktiseerimist ja püha silbi oṁ – ülima tähtede kombinatsiooni – kordamist, mõtleb kehast lahkudes Jumala Kõrgeimale Isiksusele, siis jõuab ta kindlasti vaimsetele planeetidele.

Purport

Purport

KOMENTARAS: Čia aiškiai pasakyta, kad oṁ, Brahmanas ir Viešpats Kṛṣṇa nėra kažkas skirtinga. Oṁ – tai beasmenė garsinė Kṛṣṇos reprezentacija, tuo tarpu Hare Kṛṣṇa garsas apima ir garsą oṁ. Šventraščiai kuo aiškiausiai rekomenduoja šiame amžiuje kartoti Hare Kṛṣṇa mantrą. Tad jei žmogus gyvenimo pabaigoje paliks kūną kartodamas Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare, jis tikrai pasieks vieną iš dvasinių planetų. Kokia bus toji planeta, priklauso nuo jo pasirinktos praktikos. Kṛṣṇos bhaktai eina į Kṛṣṇos planetą, Goloką Vṛndāvaną. Personalistų laukia begalinė daugybė kitų dvasinio dangaus planetų, vadinamų Vaikuṇṭhos planetomis, tuo tarpu impersonalistai pasilieka brahmajyoti.

Siin öeldakse selgelt, et oṁ, Brahman ja Jumal Kṛṣṇa ei erine üksteisest. Kṛṣṇa impersonaalne heli on oṁ, kuid Hare Kṛṣṇa mantra sisaldab ka silbi oṁ heli. Käesoleva ajastu jaoks soovitatakse selgelt Hare Kṛṣṇa mantra kordamist. Seega, kui inimene kordab elu lõpul kehast lahkudes Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare, siis jõuab ta vastavalt oma teenimise laadile kindlasti ühele vaimsetest planeetidest. Kṛṣṇa pühendunud lähevad Kṛṣṇa planeedile, Goloka Vṛndāvanale. Personalistide jaoks eksisteerib lõputu hulk teisigi vaimse taeva planeete, mida tuntakse Vaikuṇṭha planeetidena; impersonalistid aga jäävad pidama brahmajyotis.