Skip to main content

TEXT 13

ТЕКСТ 13

Tekstas

Текст

oṁ ity ekākṣaraṁ brahma
vyāharan mām anusmaran
yaḥ prayāti tyajan dehaṁ
sa yāti paramāṁ gatim
ом итй ека̄кш̣арам брахма
вя̄харан ма̄м анусмаран
ях̣ прая̄ти тяджан дехам
са
я̄ти парама̄м гатим

Synonyms

Дума по дума

oṁ — raidžių junginį oṁ (oṁkārą); iti — taip; eka-akṣaram — vieną skiemenį; brahma — absoliutų; vyāharan — tardamas; mām — Mane (Kṛṣṇą); anusmaran — atmindamas; yaḥ — kas tik; prayāti — išeina; tyajan — palikdamas; deham — šį kūną; saḥ — jis; yāti — pasiekia; paramām — aukščiausią; gatim — tikslą.

ом – буквосъчетанието ом (ом-ка̄ра); ити – така; ека-акшарам – единствената сричка; брахма – абсолютната; вя̄харан – като вибрира; ма̄м – мен (Кр̣ш̣н̣а); анусмаран – помни; ях̣ – всеки, който; прая̄ти – напуска; тяджан – оставяйки; дехам – тялото; сах̣ – той; я̄ти – достига; парама̄м – върховното; гатим – местоназначение.

Translation

Превод

Jeigu žmogus praktikuoja šią yogą ir taria šventą skiemenį oṁ – tobuliausią raidžių junginį, o atsiskirdamas nuo kūno galvoja apie Aukščiausiąjį Dievo Asmenį, jis tikrai pasieks dvasines planetas.

Като следва тази йога практика и повтаря най-висшето съчетание от букви – свещената сричка ом, ако мисли за Върховната Божествена Личност в мига на смъртта, със сигурност ще достигне духовните планети.

Purport

Коментар

KOMENTARAS: Čia aiškiai pasakyta, kad oṁ, Brahmanas ir Viešpats Kṛṣṇa nėra kažkas skirtinga. Oṁ – tai beasmenė garsinė Kṛṣṇos reprezentacija, tuo tarpu Hare Kṛṣṇa garsas apima ir garsą oṁ. Šventraščiai kuo aiškiausiai rekomenduoja šiame amžiuje kartoti Hare Kṛṣṇa mantrą. Tad jei žmogus gyvenimo pabaigoje paliks kūną kartodamas Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare, jis tikrai pasieks vieną iš dvasinių planetų. Kokia bus toji planeta, priklauso nuo jo pasirinktos praktikos. Kṛṣṇos bhaktai eina į Kṛṣṇos planetą, Goloką Vṛndāvaną. Personalistų laukia begalinė daugybė kitų dvasinio dangaus planetų, vadinamų Vaikuṇṭhos planetomis, tuo tarpu impersonalistai pasilieka brahmajyoti.

ПОЯСНЕНИЕ: Тук ясно е заявено, че няма разлика между ом, Брахман и Бог Кр̣ш̣н̣а. Безличностният звук на Кр̣ш̣н̣а е ом, но и звукът Харе Кр̣ш̣н̣а съдържа ом. Повтарянето на Харе Кр̣ш̣н̣а мантра категорично се препоръчва за тази епоха. И ако при напускане на тялото в края на живота си човек повтаря Харе Кр̣ш̣н̣а, Харе Кр̣ш̣н̣а, Кр̣ш̣н̣а Кр̣ш̣н̣а, Харе Харе / Харе Ра̄ма, Харе Ра̄ма, Ра̄ма Ра̄ма, Харе Харе, той със сигурност достига една от духовните планети съобразно вида на неговата практика. Преданите на Кр̣ш̣н̣а влизат в планетата на Кр̣ш̣н̣а – Голока Вр̣нда̄вана. За персоналистите има и безброй други планети в духовното небе, известни като Ваикун̣т̣ха, а имперсоналистите остават в брахмаджьоти.