Skip to main content

TEXT 32

TEXT 32

Tekstas

Tekst

ātmaupamyena sarvatra
samaṁ paśyati yo ’rjuna
sukhaṁ vā yadi vā duḥkhaṁ
sa yogī paramo mataḥ
ātmaupamyena sarvatra
samaṁ paśyati yo ’rjuna
sukhaṁ vā yadi vā duḥkhaṁ
sa yogī paramo mataḥ

Synonyms

Synonyms

ātma — su savuoju „aš“; aupamyena — lygindamas; sarvatra — visur; samam — lygiai; paśyati — žvelgia; yaḥ — tas, kuris; arjuna — o Arjuna; sukham — į laimę; — arba; yadi — jeigu; — arba; duḥkham — į kančią; saḥ — toks; yogī — transcendentalistas; paramaḥ — tobulas; mataḥ — yra laikomas.

ātma — enesega; aupamyena — võrreldes; sarvatra — kõikjal; samam — võrdselt; paśyati — näeb; yaḥ — see, kes; arjuna — oo, Arjuna; sukham — õnn; — või; yadi — kui; — või; duḥkham — kannatus; saḥ — selline; yogī — transtsendentalist; paramaḥ — täiuslik; mataḥ — peetakse.

Translation

Translation

Tas yra tobulas yogas, kas visas būtybes lygindamas su savuoju „aš“ mato, kad iš tiesų jos lygios tiek savo laimėje, tiek kančioje, o Arjuna.

Oo, Arjuna, täiuslik joogi on see, kes endaga võrreldes näeb kõikide elusolendite õnne ja kannatusi võrdsetena.

Purport

Purport

KOMENTARAS: Žmogus, įsisąmoninęs Kṛṣṇą, yra tobulas yogas. Jis jautrus kitų būtybių laimei ir kančioms, nes viską yra patyręs pats. Gyvosios esybės kančių priežastis ta, kad ji užmiršo savo ryšį su Dievu. O jos laimės šaltinis – tai supratimas, kad Kṛṣṇa – visa žmogaus veikla besimėgaujantis aukščiausiasis subjektas, visų žemių bei planetų savininkas ir tikrasis visų gyvųjų esybių draugas. Tobulas yogas suvokia, kad materialios gamtos guṇų sąlygota gyvoji būtybė užmiršo savo ryšį su Kṛṣṇa ir todėl tapo pasmerkta trejopoms materialioms kančioms. Kṛṣṇą įsisąmoninęs žmogus laimingas, todėl jis stengiasi plačiai propaguoti Kṛṣṇos mokslą. Kadangi tobulas yogas stengiasi papasakoti visiems apie Kṛṣṇos įsisąmoninimo svarbą, jis yra didžiausias labdarys pasaulyje ir brangiausias Viešpaties tarnas. Na ca tasmān manuṣyeṣu kaścin me priya-kṛttamaḥ (BG 18.69). Kitaip sakant, Viešpaties bhaktas nuolatos rūpinasi visų gyvųjų esybių gerove, todėl jis – tikras visų mūsų draugas. Kartu jis didžiausias yogas, nes nesiekia tobulumo sau pačiam, bet stengiasi dėl kitų. Jis nepavydi savo broliams – gyvosioms esybėms. Tuo ir skiriasi tyras Viešpaties bhaktas nuo yogo, besirūpinančio tik savo paties tobulėjimu. Yogas, kuris pasitraukia į atokią vietą, kad jam gerai sektųsi medituoti, nebūtinai yra toks tobulas, kaip bhaktas, kuris iš visų jėgų stengiasi kiekvieną žmogų atvesti į Kṛṣṇos sąmonę.

See, kes viibib Kṛṣṇa teadvuses, on täiuslik joogi. Ta on teadlik igaühe õnnest ja kannatustest tänu omaenese isiklikele kogemustele. Elusolendi kannatuste põhjuseks on see, et ta on unustanud enda ja Jumala vahelised suhted ning õnne põhjuseks teadmine, et Kṛṣṇa on inimese kõikide tegevuste lõplik nautija, kõikide maade ja planeetide omanik ning kõikide elusolendite siiraim sõber. Täiuslik joogi teab, et elusolendile, kes on sõltuvuses materiaalse looduse guṇadest, saavad osaks kolme liiki materiaalsed kannatused, kuna ta on unustanud oma suhted Kṛṣṇaga. Kuna Kṛṣṇa teadvuses viibija on õnnelik, püüab ta kõikjal levitada teadmisi Kṛṣṇast. Ning kuna täiuslik joogi püüab levitada informatsiooni Kṛṣṇa teadvusse jõudmise vajalikkusest, on ta maailma parim filantroop ning Jumalale kõige kallim teener. Na ca tasmān manuṣyeṣu kaścin me priya-kṛttamaḥ (Bg. 18.69). Teisisõnu öeldes on Jumala pühendunu alati mures kõikide elusolendite heaolu pärast ning seepärast ta on sisuliselt igaühe sõber. Ta on joogidest parim, sest ta ei ihalda jooga täiuslikkuseni jõudmist isikliku kasu pärast, vaid püüab aidata seeläbi ka teisi. Ta ei kadesta ühtegi elusolendit. Sedasi avaldub erinevus Jumala puhta pühendunu ja ainult isiklikku edu ihaldava joogi vahel. Joogi, kes on varjunud üksikusse eraldatud paika, et praktiseerida seal täiuslikku meditatsiooni, ei pruugi olla sugugi sama täiuslik kui pühendunu, kes annab oma parima, et tuua iga inimene Kṛṣṇa teadvusse.