Skip to main content

TEXT 28

TEXT 28

Tekstas

Tekst

yuñjann evaṁ sadātmānaṁ
yogī vigata-kalmaṣaḥ
sukhena brahma-saṁsparśam
atyantaṁ sukham aśnute
yuñjann evaṁ sadātmānaṁ
yogī vigata-kalmaṣaḥ
sukhena brahma-saṁsparśam
atyantaṁ sukham aśnute

Synonyms

Synonyms

yuñjan — praktikuodamas yogą; evam — tuo būdu; sadā — visada; ātmānam — save; yogī — tas, kuris turi ryšį su Aukščiausiuoju „Aš“; vigata — išsivadavęs; kalmaṣaḥ — nuo visų materijos nešvarybių; sukhena — transcendentinėje laimėje; brahma-saṁsparśam — turintis pastovų ryšį su Aukščiausiuoju; atyantam — aukščiausią; sukham — laimę; aśnute — pasiekia.

yuñjan — praktiseerides joogat; evam — sedasi; sadā — alati; ātmānam — hing; yogī — see, kes on ühenduses Kõigekõrgema Hingega; vigata — vabanenud; kalmaṣaḥ — kogu materiaalsest saastast; sukhena — transtsendentaalses õnnes; brahma-saṁsparśam — olles pidevalt ühenduses Kõigekõrgemaga; atyantam — kõrgeima; sukham — õnne; aśnute — saavutab.

Translation

Translation

Save suvaldęs yogas, nuolat praktikuodamas yogą, nusiplauna materijos nešvarybes ir su transcendentine meile tarnaudamas Viešpačiui pasiekia aukščiausią visiškos laimės būseną.

Sel viisil vabaneb pidevalt joogat praktiseeriv, ennast kontrolliv joogi kogu materiaalsest saastast ning saavutab täiusliku õnne kõrgeima tasandi Jumala teenimises transtsendentaalse armastusega.

Purport

Purport

KOMENTARAS: Pažinti save – reiškia suvokti savo prigimtinę padėtį Aukščiausiojo atžvilgiu. Individuali siela – neatskiriama Aukščiausiojo dalelė, todėl ji pašaukta transcendentaliai tarnauti Viešpačiui. Toks transcendentinis ryšys su Aukščiausiuoju vadinamas brahma-saṁsparśa.

Eneseteadvustamine tähendab oma algolemusliku positsiooni mõistmist Kõigekõrgema suhtes. Individuaalne hing on Kõigekõrgema lahutamatu osake ning tema positsiooniks on tegeleda Jumala transtsendentaalse teenimisega. Seda transtsendentaalset suhtlemist Jumalaga nimetatakse brahma-saṁsparśaks.