Skip to main content

TEXT 19

TEXT 19

Tekstas

Text

yathā dīpo nivāta-stho
neṅgate sopamā smṛtā
yogino yata-cittasya
yuñjato yogam ātmanaḥ
yathā dīpo nivāta-stho
neṅgate sopamā smṛtā
yogino yata-cittasya
yuñjato yogam ātmanaḥ

Synonyms

Synonyms

yathā — kaip; dīpaḥ — žibintas; nivāta-sthaḥ — užuovėjoje; na — ne; iṅgate — virpa; — šis; upamā — palyginimas; smṛtā — taikomas; yoginaḥ — yogui; yata-cittasya — kurio protas suvaldytas; yuñjataḥ — nuolatos užimtas; yogam — meditacija; ātmanaḥ — į transcendenciją.

yathā — as; dīpaḥ — a lamp; nivāta-sthaḥ — in a place without wind; na — does not; iṅgate — waver; — this; upamā — comparison; smṛtā — is considered; yoginaḥ — of the yogī; yata-cittasya — whose mind is controlled; yuñjataḥ — constantly engaged; yogam — in meditation; ātmanaḥ — on transcendence.

Translation

Translation

Kaip žibinto liepsna nevirpa užuovėjoje, taip ir protą suvaldęs transcendentalistas nuolat medituoja į transcendentinį „Aš“.

As a lamp in a windless place does not waver, so the transcendentalist, whose mind is controlled, remains always steady in his meditation on the transcendent Self.

Purport

Purport

KOMENTARAS: Tikrai įsisąmoninęs Kṛṣṇą žmogus visada paniręs į transcendenciją, o nepaliaujama jo meditacija į dievinamą Viešpatį tokia rami, kaip žibinto liepsna užuovėjoje.

A truly Kṛṣṇa conscious person, always absorbed in transcendence, in constant undisturbed meditation on his worshipable Lord, is as steady as a lamp in a windless place.