Skip to main content

TEXT 24

ТЕКСТ 24

Tekstas

Текст

yo ’ntaḥ-sukho ’ntar-ārāmas
tathāntar-jyotir eva yaḥ
sa yogī brahma-nirvāṇaṁ
brahma-bhūto ’dhigacchati
йо ’нта-сукхо ’нтар-рмас
татхнтар-джйотир эва йа
са йогӣ брахма-нирва
брахма-бхӯто ’дхигаччхати

Synonyms

Пословный перевод

yaḥ — tas, kuris; antaḥ-sukhaḥ — laimingas vidujai; antaḥ-ārāmaḥ — semiasi džiaugsmo savyje; tathā — kaip ir; antaḥ-jyotiḥ — žvelgiąs vidujai; eva — tikrai; yaḥ — bet kas; saḥ — jis; yogī — mistikas; brahma-nirvāṇam — išsivadavimas patyrus Aukščiausiąjį; brahma-bhūtaḥ — pažinęs save; adhigacchati — pasiekia.

йа — который; анта-сукха — тот, кто обрел счастье в себе самом; анта-рма — тот, кто черпает наслаждение в себе самом; татх — а также; анта-джйоти — тот, чьи устремления направлены внутрь; эва — безусловно; йа — который; са — тот; йогӣйог–мистик; брахма-нирвам — освобождение (и постижение природы Всевышнего); брахма-бхӯта — осознавший свою духовную природу; адхигаччхати — обретает.

Translation

Перевод

Kas laimingas vidujai, kas veiklus ir semiasi džiaugsmo savyje ir kas žvelgia savo vidun, tas išties tobulas mistikas. Jis išsivaduoja patirdamas Aukščiausiajį ir galiausiai Jį pasiekia.

Тот, кто черпает счастье, наслаждение и бодрость духа в себе самом и чей взор всегда обращен внутрь, поистине совершенный йог-мистик. Он обретает освобождение и в конце концов приходит ко Всевышнему.

Purport

Комментарий

KOMENTARAS: Ar galima atsisakyti išorinės veiklos, kuria siekiama paviršutiniškos laimės, jei nesugebama patirti laimės vidujai? Išsivadavęs žmogus patiria tikrą laimę, todėl jis gali bet kur tykiai laikytis ir gyventi pilnavertį vidinį gyvenimą. Išsilaisvinęs žmogus nebetrokšta paviršutiniškos materialios laimės. Toks būvis vadinamas brahma-bhūta, ir jį pasiekus galima būti tikram, kad grįši namo, atgal pas Dievą.

До тех пор пока человек не откроет источник радости и наслаждения в себе самом, он не сможет отказаться от внешней деятельности, которая приносит ему лишь иллюзорное счастье. Освобожденный человек испытывает истинное счастье, поэтому он может где угодно сидеть и безмолвно наслаждаться внутренней духовной жизнью. Такой человек больше не желает внешнего, материального счастья. Это уровень брахма-бхуты, и тот, кто достиг его, обязательно вернется домой, к Богу.