Skip to main content

TEXT 24

TEXT 24

Tekstas

Text

yo ’ntaḥ-sukho ’ntar-ārāmas
tathāntar-jyotir eva yaḥ
sa yogī brahma-nirvāṇaṁ
brahma-bhūto ’dhigacchati
yo ’ntaḥ-sukho ’ntar-ārāmas
tathāntar-jyotir eva yaḥ
sa yogī brahma-nirvāṇaṁ
brahma-bhūto ’dhigacchati

Synonyms

Synonyms

yaḥ — tas, kuris; antaḥ-sukhaḥ — laimingas vidujai; antaḥ-ārāmaḥ — semiasi džiaugsmo savyje; tathā — kaip ir; antaḥ-jyotiḥ — žvelgiąs vidujai; eva — tikrai; yaḥ — bet kas; saḥ — jis; yogī — mistikas; brahma-nirvāṇam — išsivadavimas patyrus Aukščiausiąjį; brahma-bhūtaḥ — pažinęs save; adhigacchati — pasiekia.

yaḥ — one who; antaḥ-sukhaḥ — happy from within; antaḥ-ārāmaḥ — actively enjoying within; tathā — as well as; antaḥ-jyotiḥ — aiming within; eva — certainly; yaḥ — anyone; saḥ — he; yogī — a mystic; brahma-nirvāṇam — liberation in the Supreme; brahma-bhūtaḥ — being self-realized; adhigacchati — attains.

Translation

Translation

Kas laimingas vidujai, kas veiklus ir semiasi džiaugsmo savyje ir kas žvelgia savo vidun, tas išties tobulas mistikas. Jis išsivaduoja patirdamas Aukščiausiajį ir galiausiai Jį pasiekia.

One whose happiness is within, who is active and rejoices within, and whose aim is inward is actually the perfect mystic. He is liberated in the Supreme, and ultimately he attains the Supreme.

Purport

Purport

KOMENTARAS: Ar galima atsisakyti išorinės veiklos, kuria siekiama paviršutiniškos laimės, jei nesugebama patirti laimės vidujai? Išsivadavęs žmogus patiria tikrą laimę, todėl jis gali bet kur tykiai laikytis ir gyventi pilnavertį vidinį gyvenimą. Išsilaisvinęs žmogus nebetrokšta paviršutiniškos materialios laimės. Toks būvis vadinamas brahma-bhūta, ir jį pasiekus galima būti tikram, kad grįši namo, atgal pas Dievą.

Unless one is able to relish happiness from within, how can one retire from the external engagements meant for deriving superficial happiness? A liberated person enjoys happiness by factual experience. He can, therefore, sit silently at any place and enjoy the activities of life from within. Such a liberated person no longer desires external material happiness. This state is called brahma-bhūta, attaining which one is assured of going back to Godhead, back to home.