Skip to main content

TEXT 23

ТЕКСТ 23

Tekstas

Текст

śaknotīhaiva yaḥ soḍhuṁ
prāk śarīra-vimokṣaṇāt
kāma-krodhodbhavaṁ vegaṁ
sa yuktaḥ sa sukhī naraḥ
акнотӣхаива йа соху
прк арӣра-вимокшат
кма-кродходбхава вега
са йукта са сукхӣ нара

Synonyms

Пословный перевод

śaknoti — sugeba; iha eva — šiame kūne; yaḥ — tas, kuris; soḍhum — iškęsti; prāk — prieš; śarīra — kūną; vimokṣaṇāt — palikdamas; kāma — troškimus; krodha — ir pyktį; udbhavam — kilusius iš; vegam — paskatų; saḥ — jis; yuktaḥ — transe; saḥ — jis; sukhī — laimingas; naraḥ — žmogus.

акноти — может; иха эва — здесь (в своем нынешнем теле); йа — который; сохум — терпеть; прк — прежде; арӣра — от тела; вимокшат — освобождения; кма — желанием; кродха — и гневом; удбхавам — порожденное; вегам — побуждение; са — тот; йукта — находящийся в трансе; са — тот; сукхӣ — счастливый; нара — человек.

Translation

Перевод

Jeigu dar būdamas šiame kūne žmogus sugeba iškęsti materialių juslių poreikius ir pažaboti savo troškimų bei pykčio jėgą, jis gyvena teisingai ir jau šiame pasaulyje yra laimingas.

Если человек в своем нынешнем теле научился сдерживать позывы материальных чувств и обуздывать свои желания и гнев, значит, он уже достиг совершенства и обрел истинное счастье в этом мире.

Purport

Комментарий

KOMENTARAS: Norint daryti nuolatinę pažangą savęs pažinimo kelyje, reikia stengtis kontroliuoti materialių juslių poreikius, t.y. poreikį kalbėti, pykti, taip pat proto, skrandžio, lytinių organų ir liežuvio poreikius. Tas, kuris sugeba kontroliuoti visų juslių poreikius vadinamas gosvāmiu, arba svāmiu. Gosvāmiai gyvena griežtai apribotą gyvenimą ir pilnai kontroliuoja juslių poreikius. Nepatenkinti materialūs troškimai sukursto pyktį, ir tuomet pykčiu užsiplieskia protas, akys ir krūtinė. Todėl reikia mokytis susitvardyti dar prieš paliekant šį materialųjį kūną. Tas, kuris sugeba susitvardyti, jau pažino save, todėl yra laimingas. Transcendentalisto pareiga – visomis jėgomis stengtis suvaldyti troškimus bei pyktį.

Тот, кто хочет неуклонно продвигаться вперед по пути самоосознания, должен научиться сдерживать позывы органов чувств, а именно побуждение говорить, порывы гнева, позывы ума, желудка, половых органов и языка. Человека, который обуздал свои чувства и ум, называют госвами или свами. Госвами ведут упорядоченный образ жизни и полностью владеют своими чувствами. Неудовлетворенные материальные желания вызывают гнев, в результате чего ум приходит в возбуждение, глаза наливаются кровью и человек начинает тяжело дышать. Поэтому, прежде чем оставить материальное тело, надо научиться обуздывать свои желания. Тот, кто обладает такой способностью, уже осознал свою духовную природу и обрел духовное счастье. Каждый, кто идет духовным путем, должен приложить все усилия к тому, чтобы укротить свои желания и гнев.