Skip to main content

TEXT 8

VERŠ 8

Tekstas

Verš

niyataṁ kuru karma tvaṁ
karma jyāyo hy akarmaṇaḥ
śarīra-yātrāpi ca te
na prasidhyed akarmaṇaḥ
niyataṁ kuru karma tvaṁ
karma jyāyo hy akarmaṇaḥ
śarīra-yātrāpi ca te
na prasidhyed akarmaṇaḥ

Synonyms

Synonyma

niyatam — nurodytas; kuru — vykdyk; karma — pareigas; tvam — tu; karma — darbas; jyāyaḥ — geriau; hi — tikrai; akarmaṇaḥ — nei neveikimas; śarīra — kūno; yātrā — palaikymas; api — net; ca — taip pat; te — tavo; na — niekada; prasiddhyet — atliekamas; akarmaṇaḥ — be darbo.

niyatam — predpísané; kuru — rob; karma — povinnosti; tvam — ty; karma — čin; jyāyaḥ — lepšie; hi — určite; akarmaṇaḥ — než nečinnosť; śarīra — telo; yātrā — udržiavanie; api — i; ca — tiež; te — tvoje; na — nikdy; prasiddhyet — uskutočnené; akarmaṇaḥ — bez činu.

Translation

Překlad

Vykdyk nurodytą pareigą, nes tai geriau negu nedirbti. Nedirbdamas net savo fizinio kūno negalėsi išlaikyti.

Konaj svoje predpísané povinnosti, lebo čin je lepší ako nečinnosť. Veď bez práce nemôžeš udržať nažive ani svoje telo.

Purport

Význam

KOMENTARAS: Yra daug pseudomedituotojų, nepagrįstai vadinančių save kilmingų tėvų vaikais, ir sumanių profesionalių skaitovų, kurie dedasi viską paaukoję dvasinio tobulėjimo vardan. Viešpats Kṛṣṇa nenorėjo, kad Arjuna veidmainiautų. Priešingai, Jis troško, kad Arjuna vykdytų nurodytas kṣatriyams pareigas. Arjuna buvo šeimos žmogus bei karvedys, todėl geriausia buvo nekeisti savo padėties ir toliau vykdyti nurodytas šeimą turinčio kṣatriyo religines pareigas. Tokia veikla palaipsniui išgrynina paprasto žmogaus širdį, apvalo nuo materijos nešvaros. Nei Viešpats, nei jokie religiniai raštai nepritaria tariamam atsižadėjimui, kuriuo siekiama materialiai apsirūpinti. Juk tam, kad palaikytum gyvybę, reikia ką nors dirbti. Nereikia pataikaujant savo užgaidoms atsisakyti darbo, neišgryninus materialistinių polinkių. Kiekvienas materialaus pasaulio gyventojas tikrai turi blogą polinkį viešpatauti materialioje gamtoje, kitaip sakant, polinkį į juslinius malonumus. Tokius nešvarius polinkius reikia apvalyti atliekant nurodytas pareigas. To nepadarius nederėtų atsisakyti darbo ir apsimesti transcendentalistu, gyvenant kitų sąskaita.

Existuje veľa pseudomeditátorov, ktorí o sebe vyhlasujú, že pochádzajú zo vznešeného rodu, a veľa profesionálnych yogīnov, ktorí sa vydávajú za tých, čo obetovali všetko pre rozvoj duchovného života. Kṛṣṇa nechcel, aby sa z Arjunu stal pokrytec, ale aby radšej vykonával predpísané povinnosti, ako sa na kṣatriyu patrí. Arjuna bol hospodár a vojvodca, a preto bolo preňho lepšie zostať v tomto postavení a plniť si povinnosti, ktoré mu prislúchali. Tieto činnosti postupne očisťujú toho, kto ich robí, a zbavujú ho hmotnej nečistoty. Zriecť sa svojich povinností a živiť sa žobraním neschvaľuje ani Kṛṣṇa, ani žiadny náboženský spis. Človek musí byť tak či tak činorodý, aby udržal telo a dušu pohromade. Nemal by sa len pre nič za nič zriekať činov, kým sa neočistí od všetkých hmotných sklonov. V hmotnom svete všetkých ovláda nečistá túžba hrať sa na pánov hmotnej prírody. Inými slovami, túžia po zmyslovom pôžitku. Človek sa musí očistiť od týchto nečistých sklonov, a ak to neurobil plnením si predpísaných povinností, nemá sa pokúšať byť takzvaným transcendentalistom, zanedbávať svoju prácu a žiť na úkor ostatných.