Skip to main content

TEXT 8

TEXT 8

Tekstas

Tekst

niyataṁ kuru karma tvaṁ
karma jyāyo hy akarmaṇaḥ
śarīra-yātrāpi ca te
na prasidhyed akarmaṇaḥ
niyataṁ kuru karma tvaṁ
karma jyāyo hy akarmaṇaḥ
śarīra-yātrāpi ca te
na prasidhyed akarmaṇaḥ

Synonyms

Synonyms

niyatam — nurodytas; kuru — vykdyk; karma — pareigas; tvam — tu; karma — darbas; jyāyaḥ — geriau; hi — tikrai; akarmaṇaḥ — nei neveikimas; śarīra — kūno; yātrā — palaikymas; api — net; ca — taip pat; te — tavo; na — niekada; prasiddhyet — atliekamas; akarmaṇaḥ — be darbo.

niyatam — ettekirjutatud; kuru — täida; karma — kohustusi; tvam — sina; karma — töö; jyāyaḥ — parem; hi — kindlasti; akarmaṇaḥ — kui tegevusetus; śarīra — kehaline; yātrā — alalhoidmine; api — isegi; ca — samuti; te — sinu; na — mitte kunagi; prasiddhyet — kajastub; akarmaṇaḥ — ilma tööta.

Translation

Translation

Vykdyk nurodytą pareigą, nes tai geriau negu nedirbti. Nedirbdamas net savo fizinio kūno negalėsi išlaikyti.

Täida oma ettekirjutatud kohustusi, sest selline toimimisviis on märksa parem kui tööst loobumine. Ilma tööta pole võimalik isegi oma füüsilist keha alal hoida.

Purport

Purport

KOMENTARAS: Yra daug pseudomedituotojų, nepagrįstai vadinančių save kilmingų tėvų vaikais, ir sumanių profesionalių skaitovų, kurie dedasi viską paaukoję dvasinio tobulėjimo vardan. Viešpats Kṛṣṇa nenorėjo, kad Arjuna veidmainiautų. Priešingai, Jis troško, kad Arjuna vykdytų nurodytas kṣatriyams pareigas. Arjuna buvo šeimos žmogus bei karvedys, todėl geriausia buvo nekeisti savo padėties ir toliau vykdyti nurodytas šeimą turinčio kṣatriyo religines pareigas. Tokia veikla palaipsniui išgrynina paprasto žmogaus širdį, apvalo nuo materijos nešvaros. Nei Viešpats, nei jokie religiniai raštai nepritaria tariamam atsižadėjimui, kuriuo siekiama materialiai apsirūpinti. Juk tam, kad palaikytum gyvybę, reikia ką nors dirbti. Nereikia pataikaujant savo užgaidoms atsisakyti darbo, neišgryninus materialistinių polinkių. Kiekvienas materialaus pasaulio gyventojas tikrai turi blogą polinkį viešpatauti materialioje gamtoje, kitaip sakant, polinkį į juslinius malonumus. Tokius nešvarius polinkius reikia apvalyti atliekant nurodytas pareigas. To nepadarius nederėtų atsisakyti darbo ir apsimesti transcendentalistu, gyvenant kitų sąskaita.

Maailmas on palju pseudomediteerijaid, kes kuulutavad valelikult, et nad on suursugust päritolu, nagu ka kõrge positsiooniga inimesi, kes valetavad, nagu oleksid nad ohverdanud kõik vaimse arengu nimel, kuigi nad tegelevad vaimsete asjadega vaid rahalistel põhjustel. Jumal Kṛṣṇa ei tahtnud, et Arjunast saaks teeskleja. Vastupidi, Jumal soovis, et Arjuna täidaks kṣatriyale ette kirjutatud kohustusi. Arjuna oli pereinimene ja sõjaväe kindral, ning seepärast oli tema jaoks parim toimimisviis sellise staatuse juurde ka jääda ning perekondlikule kṣatriyale ette kirjutatud religioosseid kohustusi täita. Ettekirjutatud kohustusi täites puhastab ilmalik inimene järk-järgult oma südame ning vabaneb materiaalsest saastast. Üksnes enese alalhoiule keskendatud niinimetatud loobumust pole Jumal kunagi heaks kiitnud, ning seda pole heaks kiitnud ka ükski pühakiri. Mingit tööd tuleb hinge ja keha kooshoidmiseks niikuinii teha. Meelevaldne tööst loobumine enne materialistlikest kalduvustest puhastumist pole õige teguviis. Igaüks, kes viibib materiaalses maailmas, omab aga kindlasti ebapuhtaid kalduvusi, soovides valitseda materiaalse looduse üle, ehk, teisisõnu väljendudes, soovib meelelisi naudinguid. Inimene peab vabanema sellistest ebapuhastest kalduvustest. Kui inimene ei tee seda, ettekirjutatud kohustusi täites, ei tohiks ta kunagi püüda saada niinimetatud transtsendentalistiks, kes on loobunud igasugusest tööst ja elab vaid teiste kulul.