Skip to main content

TEXT 7

TEXT 7

Tekstas

Texto

yas tv indriyāṇi manasā
niyamyārabhate ’rjuna
karmendriyaiḥ karma-yogam
asaktaḥ sa viśiṣyate
yas tv indriyāṇi manasā
niyamyārabhate ’rjuna
karmendriyaiḥ karma-yogam
asaktaḥ sa viśiṣyate

Synonyms

Palabra por palabra

yaḥ — kas; tu — bet; indriyāṇi — jusles; manasā — proto dėka; niyamya — valdyti; ārabhate — pradeda; arjuna — o Arjuna; karma-indriyaiḥ — veikiančiaisiais organais; karma-yogam — pasiaukojimą; asaktaḥ — be prisirišimo; saḥ — jis; viśiṣyate — žymiai pranašesnis.

yaḥ — aquel que; tu — pero; indriyāṇi — los sentidos; manasā — por la mente; niyamya — regulando; ārabhate — comienza; arjuna — ¡oh, Arjuna!; karma-indriyaiḥ — mediante los órganos activos de los sentidos; karma-yogam — devoción; asaktaḥ — sin apego; saḥ — él; viśiṣyate — es muchísimo mejor.

Translation

Traducción

Kita vertus, jeigu žmogus nuoširdžiai stengiasi protu suvaldyti veikiančias jusles ir be prisirišimo imasi karma-yogos [įsisąmoninęs Kṛṣṇą], jo padėtis žymiai aukštesnė.

En cambio, la persona sincera que trata de controlar con la mente los sentidos activos y comienza el karma-yoga [con conciencia de Kṛṣṇa] sin apego es muy superior.

Purport

Significado

KOMENTARAS: Užuot buvus pseudotranscendentalistu, beprasmiškai gyvenančiu ir besivaikančiu juslinių malonumų, verčiau dirbti savo darbą ir siekti gyvenimo tikslo – išsilaisvinti iš materijos nelaisvės ir eiti į Dievo karalystę. Pirmutinis svārtha-gati, arba mūsų asmeninius interesus išreiškiantis tikslas – pasiekti Viṣṇu. Varṇų bei āśramų institucija tam ir sumanyta, kad padėtų pasiekti šį gyvenimo tikslą. Šeimos žmogus irgi gali jį pasiekti reglamentuotos Kṛṣnos sąmonės tarnystės dėka. Norint save suvokti, reikia gyventi ribojant savo poreikius, kaip rekomenduoja śāstros, be prisirišimo tęsti savo darbą ir šitaip tobulėti. Žmogaus, nuosekliai besivadovaujančio šiuo metodu, padėtis žymiai geresnė negu melagio apsimetėlio, demonstruojančio pigų parodomąjį dvasingumą, kad apgautų naivią publiką. Sąžiningas gatvių šlavėjas žymiai vertesnis už šarlataną, kuris medituoja norėdamas vieno – užsidirbti pragyvenimui.

En vez de uno volverse un seudotrascendentalista para llevar una vida licenciosa y de disfrute de los sentidos, es muchísimo mejor permanecer dedicado a su propia ocupación y cumplir con el propósito de la vida, que consiste en liberarse del cautiverio material y entrar en el Reino de Dios. La principal svārtha-gati, o meta del bien propio, consiste en llegar a Viṣṇu. Toda la institución de varṇa y āśrama está hecha para ayudarnos a alcanzar esa meta de la vida. Una persona casada también puede alcanzar ese destino, mediante el servicio regulado que se realiza de un modo consciente de Kṛṣṇa. Para lograr la autorrealización, uno puede llevar una vida controlada, tal como se prescribe en los śāstras, continuar desempeñando su ocupación sin apego, y de ese modo progresar. Una persona sincera que siga ese método, está muchísimo mejor situada que el farsante que hace alarde de espiritualismo para engañar al público inocente. Un barrendero de la calle que sea sincero es muchísimo mejor que el meditador charlatán que solo medita para ganarse la vida.