Skip to main content

TEXT 57

TEXT 57

Tekstas

Tekst

yaḥ sarvatrānabhisnehas
tat tat prāpya śubhāśubham
nābhinandati na dveṣṭi
tasya prajñā pratiṣṭhitā
yaḥ sarvatrānabhisnehas
tat tat prāpya śubhāśubham
nābhinandati na dveṣṭi
tasya prajñā pratiṣṭhitā

Synonyms

Synonyms

yaḥ — tas, kuris; sarvatra — visur; anabhisnehaḥ — be prieraišumo; tat — tą; tat — tą; prāpya — gaudamas; śubha — gėrį; aśubham — blogį; na — niekada; abhinandati — giria; na — niekada; dveṣṭi — peikia; tasya — jo; prajñā — tobulas žinojimas; pratiṣṭhitā — tvirtas.

yaḥ — see, kes; sarvatra — kõikjal; anabhisnehaḥ — kiindumuseta; tat — seda; tat — seda; prāpya — saavutades; śubha — head; aśubham — halba; na — mitte kunagi; abhinandati — kiidab; na — mitte kunagi; dveṣṭi — kadestab; tasya — tema; prajñā — täiuslikud teadmised; pratiṣṭhitā — kinnistunud.

Translation

Translation

Kas materialiame pasaulyje neprisiriša prie gėrio ar blogio, kas susidūręs su jais nei giria juos, nei peikia, to žinojimas yra tvirtas ir tobulas.

See, kes ei lase end mõjutada sellest heast ja halvast, mis talle materiaalses maailmas osaks võib langeda, kes ei põlasta ühte ega teist, omab kindlalt täiuslikke teadmisi.

Purport

Purport

KOMENTARAS: Materialiame pasaulyje nuolat vyksta kokie nors audringi pasikeitimai – geri ar blogi. Tas, kurio nedrumsčia audringi materialūs pasikeitimai ir kurio nepaveikia nei gėris, nei blogis, pasiekė tvarią Kṛṣṇos sąmonę. Gyvenant materialiame pasaulyje visada susiduri su gėriu ar blogiu, nes šis pasaulis sudarytas iš priešybių. Bet žmogaus su tvaria Kṛṣṇos sąmone neveikia nei gėris, nei blogis, nes jam rūpi Kṛṣṇa, absoliutus visa apimantis gėris. Įsisąmoninęs Kṛṣṇą žmogus atsiduria tobuloje transcendentinėje padėtyje, kuri vadinama specialiu terminu – samādhi.

Materiaalses maailmas toimub alati midagi head või halba. Inimest, kes ei lase end häirida ei materiaalse maailma tõusudest ega mõõnadest, tuleb pidada vankumatult Kṛṣṇa teadvuses viibivaks isiksuseks. Nii kaua kui inimene viibib materiaalses maailmas, eksisteerib alati võimalus, et talle saavad osaks nii head kui halvad sündmused, sest materiaalne maailm on täis kahesusi. Kuid Kṛṣṇa teadvuses viibiv inimene ei huvitu materiaalse maailma headest ega halbadest külgedest, sest tema ainsaks huviks on Kṛṣṇa, läbinisti heaolemuslik Absoluut. Sellise Kṛṣṇale keskendunud teadvuse läbi jõuab inimene täiuslikule transtsendentaalsele tasandile, mida tähistatakse terminiga samādhi.