Skip to main content

TEXT 53

VERSO 53

Tekstas

Texto

śruti-vipratipannā te
yadā sthāsyati niścalā
samādhāv acalā buddhis
tadā yogam avāpsyasi
śruti-vipratipannā te
yadā sthāsyati niścalā
samādhāv acalā buddhis
tadā yogam avāpsyasi

Synonyms

Sinônimos

śruti — Vedų apreiškime; vipratipannā — siūlomos materialios naudos nepaveiktas; te — tavo; yadā — kai; sthāsyati — išlieka; niścalā — nepajudinamas; samādhau — transcendentinės sąmonės, arba Kṛṣṇos sąmonės; acalā — nepalaužiamas; buddhiḥ — intelektas; tadā — tada; yogam — savęs pažinimą; avāpsyasi — tu pasieksi.

śruti — da revelação védica; vipratipannā — sem se influenciar pelos resultados fruitivos; te — sua; yadā — quando; sthāsyati — permanece; niścalā — imóvel; samādhau — em consciência transcendental ou consciência de Kṛṣṇa; acalā — fixa; buddhiḥ — inteligência; tadā — então; yogam — auto-realização; avāpsyasi — alcançará.

Translation

Tradução

Kai tavo proto daugiau nebetrikdys puošni Vedų kalba, kai jis nuolatos bus paniręs į savęs pažinimo transą, tada tu pasieksi dievišką sąmonę.

Quando sua mente deixar de perturbar-se pela linguagem florida dos Vedas, e quando se fixar no transe da auto-realização, você então terá atingido a consciência divina.

Purport

Comentário

KOMENTARAS: Sakyti, kad žmogus pasiekė samādhi – tai teigti, kad jis jau pasiekė visišką Kṛṣṇos sąmonę; tai yra, pasiekti visišką samādhi – tai pažinti Brahmaną, Paramātmą ir Bhagavāną. Aukščiausias savęs pažinimo tobulumas – suprasti, kad esi amžinas Kṛṣṇos tarnas, kad tavo vienintelis užsiėmimas – vykdyti Kṛṣṇos sąmonės pareigas. Įsisąmoninusio Kṛṣṇą žmogaus, ar Viešpaties ištikimo bhakto, neturėtų išmušti iš vėžių puošni Vedų kalba, ir jis neturėtų įsipainioti į karminę veiklą, norėdamas pasikelti į dangaus karalystę. Įsisąmoninus Kṛṣṇą užsimezga tiesioginis ryšys su Krsna, ir pasiekus tokią transcendentinę būklę suvokiami visi Kṛṣṇos nurodymai. Kṛṣṇos sąmonės veikla neabejotinai duos rezultatus ir suteiks išbaigtas žinias. Tereikia vykdyti Kṛṣṇos arba Jo atstovo – dvasinio mokytojo paliepimus.

Dizer que alguém está em samādhi é dizer que ele compreendeu plenamente a consciência de Kṛṣṇa; isto é, quem está em pleno samādhi compreende o que é Brahman, Paramātmā e Bhagavān. Alcança a maior perfeição da auto-realização quem entende que é servo eterno de Kṛṣṇa e que sua única obrigação é cumprir seus deveres em consciência de Kṛṣṇa. A pessoa consciente de Kṛṣṇa, ou o devoto inabalável do Senhor, não deve se deixar perturbar pela linguagem florida dos Vedas nem deve ocupar-se em atividades fruitivas para promoção ao reino celestial. Na consciência de Kṛṣṇa, entra-se em comunhão direta com Kṛṣṇa, e assim todas as instruções de Kṛṣṇa podem ser entendidas neste estado transcendental. É certo que se alcançarão resultados por meio destas atividades e se obterá conhecimento conclusivo. Tudo o que se tem a fazer é executar as ordens de Kṛṣṇa ou de Seu representante, o mestre espiritual.