Skip to main content

TEXT 33

VERŠ 33

Tekstas

Verš

atha cet tvam imaṁ dharmyaṁ
saṅgrāmaṁ na kariṣyasi
tataḥ sva-dharmaṁ kīrtiṁ ca
hitvā pāpam avāpsyasi
atha cet tvam imaṁ dharmyaṁ
saṅgrāmaṁ na kariṣyasi
tataḥ sva-dharmaṁ kīrtiṁ ca
hitvā pāpam avāpsyasi

Synonyms

Synonyma

atha — todėl; cet — jeigu; tvam — tu; imam — šią; dharmyam — kaip religinę pareigą; saṅgrāmam — kovą; na — ne; kariṣyasi — atliksi; tataḥ — tuomet; sva-dharmam — savo religinės pareigos; kīrtim — garbės; ca — taip pat; hitvā — netekęs; pāpam — atoveikį už nuodėmes; avāpsyasi — gausi.

atha — preto; cet — ak; tvam — ty; imam — túto; dharmyam — náboženskú povinnosť; saṅgrāmam — boja; na — nie; kariṣyasi — vykonáš; tataḥ — potom; sva-dharmam — tvoja náboženská povinnosť; kīrtim — povesť; ca — tiež; hitvā — stratíš; pāpam — následok za hriech; avāpsyasi — získaš.

Translation

Překlad

O jeigu tu nevykdysi savo religinės pareigos – nesikausi, tuomet dėl pareigos nepaisymo tikrai užsitrauksi nuodėmę ir sutepsi kario garbę.

Ak sa však nezúčastníš tohto spravodlivého boja, prehrešíš sa zanedbaním svojich povinností a prídeš tak o svoju povesť bojovníka.

Purport

Význam

KOMENTARAS: Arjuna buvo garsus karys, o šlovę jis pelnė nugalėjęs daugelį didžiųjų pusdievių, net ir patį Viešpatį Śivą. Susikovęs su Viešpačiu Śiva, kuris persirengė medžiotoju, ir jį įveikęs, Arjuna suteikė malonumą Viešpačiui. Todėl gavo dovanų ginklą, kuris vadinasi pāśupata-astra. Visi žinojo, jog Arjuna – didis karys. Pats Droṇācārya palaimino jį ir apdovanojo ypatingu ginklu, kuriuo karys galėjo nukauti net ir savo mokytoją. Taigi daugelis didvyrių ir jo įtėvis dangaus karalius Indra įvertino jo sugebėjimą kautis. Tačiau jeigu Arjuna pasitrauktų iš kautynių lauko, jis ne tik neįvykdytų jam skirtos pareigos, bet prarastų šlovę bei gerą vardą ir tiesiu keliu keliautų į pragarą. Kitaip sakant, jis eitų į pragarą ne dėl to, kad dalyvavo kautynėse, bet todėl, kad jų vengė.

Arjuna bol slávny bojovník; svoju slávu získal, keď bojoval s mnohými veľkými polobohmi, vrátane samotného Śivu, ktorého porazil, keď sa Śiva prezliekol za lovca. Arjuna Śivu bojom potešil a dostal od neho za odmenu zbraň pāśupata-astra. O Arjunovi každý vedel, že je veľkým bojovníkom. I Droṇācārya mu dal požehnanie a venoval mu zvláštnu zbraň, s ktorou mohol zabiť aj svojho učiteľa. Veľa autorít, vrátane vlastného otca, nebeského kráľa Indru, udelilo Arjunovi množstvo vojenských vyznamenaní. Keby sa však vzdal boja, nielenže by zanedbal svoju kṣatriyskú povinnosť, ale prišiel by aj o svoju slávu a dobré meno, čím by si pripravil cestu do pekla. Inými slovami, nedegradoval by kvôli účasti v boji, ale preto, že sa chcel boja vzdať.