Skip to main content

TEXT 33

VERSO 33

Tekstas

Texto

atha cet tvam imaṁ dharmyaṁ
saṅgrāmaṁ na kariṣyasi
tataḥ sva-dharmaṁ kīrtiṁ ca
hitvā pāpam avāpsyasi
atha cet tvam imaṁ dharmyaṁ
saṅgrāmaṁ na kariṣyasi
tataḥ sva-dharmaṁ kīrtiṁ ca
hitvā pāpam avāpsyasi

Synonyms

Sinônimos

atha — todėl; cet — jeigu; tvam — tu; imam — šią; dharmyam — kaip religinę pareigą; saṅgrāmam — kovą; na — ne; kariṣyasi — atliksi; tataḥ — tuomet; sva-dharmam — savo religinės pareigos; kīrtim — garbės; ca — taip pat; hitvā — netekęs; pāpam — atoveikį už nuodėmes; avāpsyasi — gausi.

atha — portanto; cet — se; tvam — você; imam — este; dharmyam — como dever religioso; saṅgrāmam — lutando; na — não; kariṣyasi — executa; tataḥ — então; sva-dharmam — seu dever religioso; kīrtim — reputação; ca — também; hitvā — perdendo; pāpam — reação pecaminosa; avāpsyasi — ganhará.

Translation

Tradução

O jeigu tu nevykdysi savo religinės pareigos – nesikausi, tuomet dėl pareigos nepaisymo tikrai užsitrauksi nuodėmę ir sutepsi kario garbę.

Se, contudo, você não executar seu dever religioso e não lutar, então na certa incorrerá em pecados por negligenciar seus deveres e assim perderá sua reputação de lutador.

Purport

Comentário

KOMENTARAS: Arjuna buvo garsus karys, o šlovę jis pelnė nugalėjęs daugelį didžiųjų pusdievių, net ir patį Viešpatį Śivą. Susikovęs su Viešpačiu Śiva, kuris persirengė medžiotoju, ir jį įveikęs, Arjuna suteikė malonumą Viešpačiui. Todėl gavo dovanų ginklą, kuris vadinasi pāśupata-astra. Visi žinojo, jog Arjuna – didis karys. Pats Droṇācārya palaimino jį ir apdovanojo ypatingu ginklu, kuriuo karys galėjo nukauti net ir savo mokytoją. Taigi daugelis didvyrių ir jo įtėvis dangaus karalius Indra įvertino jo sugebėjimą kautis. Tačiau jeigu Arjuna pasitrauktų iš kautynių lauko, jis ne tik neįvykdytų jam skirtos pareigos, bet prarastų šlovę bei gerą vardą ir tiesiu keliu keliautų į pragarą. Kitaip sakant, jis eitų į pragarą ne dėl to, kad dalyvavo kautynėse, bet todėl, kad jų vengė.

Arjuna era um guerreiro famoso, e obteve fama combatendo muitos semideuses grandiosos, incluindo o Senhor Śiva. Após enfrentar e derrotar o Senhor Śiva que estava vestido de caçador, Arjuna agradou o senhor e recebeu como recompensa uma arma chamada pāśupata-astra. Todos sabiam que ele era um grande guerreiro. Até Droṇācārya lhe deu bênçãos e presenteou-o com uma arma especial com a qual poderia matar até mesmo seu mestre. Assim, ele recebeu muitos certificados militares de muitas autoridades, incluindo seu pai genitor Indra, o rei dos céus. Mas se ele fugisse da batalha, não apenas negligenciaria seu dever específico de kṣatriya, mas perderia toda a sua fama e bom nome e então prepararia sua estrada real para o inferno. Em outras palavras, ele iria para o inferno, não por combater, mas por retirar-se da batalha.