Skip to main content

TEXT 33

TEXT 33

Tekstas

Verš

atha cet tvam imaṁ dharmyaṁ
saṅgrāmaṁ na kariṣyasi
tataḥ sva-dharmaṁ kīrtiṁ ca
hitvā pāpam avāpsyasi
atha cet tvam imaṁ dharmyaṁ
saṅgrāmaṁ na kariṣyasi
tataḥ sva-dharmaṁ kīrtiṁ ca
hitvā pāpam avāpsyasi

Synonyms

Synonyma

atha — todėl; cet — jeigu; tvam — tu; imam — šią; dharmyam — kaip religinę pareigą; saṅgrāmam — kovą; na — ne; kariṣyasi — atliksi; tataḥ — tuomet; sva-dharmam — savo religinės pareigos; kīrtim — garbės; ca — taip pat; hitvā — netekęs; pāpam — atoveikį už nuodėmes; avāpsyasi — gausi.

atha — proto; cet — jestliže; tvam — ty; imam — tento; dharmyam — jako náboženskou povinnost; saṅgrāmam — boj; na — ne; kariṣyasi — budeš konat; tataḥ — potom; sva-dharmam — svou náboženskou povinnost; kīrtim — dobrou pověst; ca — také; hitvā — ztrácející; pāpam — reakci za hřích; avāpsyasi — dostaneš.

Translation

Překlad

O jeigu tu nevykdysi savo religinės pareigos – nesikausi, tuomet dėl pareigos nepaisymo tikrai užsitrauksi nuodėmę ir sutepsi kario garbę.

Pokud však nebudeš plnit svou náboženskou povinnost bojovat, dolehnou na tebe následky hříchů vyvolaných zanedbáním povinností, a tak ztratíš pověst slavného bojovníka.

Purport

Význam

KOMENTARAS: Arjuna buvo garsus karys, o šlovę jis pelnė nugalėjęs daugelį didžiųjų pusdievių, net ir patį Viešpatį Śivą. Susikovęs su Viešpačiu Śiva, kuris persirengė medžiotoju, ir jį įveikęs, Arjuna suteikė malonumą Viešpačiui. Todėl gavo dovanų ginklą, kuris vadinasi pāśupata-astra. Visi žinojo, jog Arjuna – didis karys. Pats Droṇācārya palaimino jį ir apdovanojo ypatingu ginklu, kuriuo karys galėjo nukauti net ir savo mokytoją. Taigi daugelis didvyrių ir jo įtėvis dangaus karalius Indra įvertino jo sugebėjimą kautis. Tačiau jeigu Arjuna pasitrauktų iš kautynių lauko, jis ne tik neįvykdytų jam skirtos pareigos, bet prarastų šlovę bei gerą vardą ir tiesiu keliu keliautų į pragarą. Kitaip sakant, jis eitų į pragarą ne dėl to, kad dalyvavo kautynėse, bet todėl, kad jų vengė.

Arjuna byl slavný bojovník, jenž získal svou slávu bojem s mnoha velkými polobohy včetně samotného Pána Śivy. Když bojoval s Pánem Śivou převlečeným za lovce a porazil ho, potěšil ho tím a za odměnu od něho obdržel zbraň zvanou pāśupata-astra. Každý Arjunu znal jako velkého válečníka. I Droṇācārya mu dal požehnání a daroval mu zvláštní zbraň. Tou mohl Arjuna zabít i samotného Droṇu, svého učitele. Mnoho autorit, včetně Arjunova otce, nebeského krále Indry, ocenilo Arjunovy válečnické schopnosti různými způsoby. Kdyby však upustil od boje, nejenže by zanedbal svou kšatrijskou povinnost, ale přišel by i o svou slávu a dobré jméno, čímž by si připravil královskou cestu do pekla. Jinými slovy — šel by do pekla ne kvůli boji, ale kvůli tomu, že se boje zřekl.