Skip to main content

TEXT 32

VERSO 32

Tekstas

Texto

yadṛcchayā copapannaṁ
svarga-dvāram apāvṛtam
sukhinaḥ kṣatriyāḥ pārtha
labhante yuddham īdṛśam
yadṛcchayā copapannaṁ
svarga-dvāram apāvṛtam
sukhinaḥ kṣatriyāḥ pārtha
labhante yuddham īdṛśam

Synonyms

Sinônimos

yadṛcchayā — savaime; ca — taip pat; upapannam — atvykę prie; svarga — dangaus planetų; dvāram — vartų; apāvṛtam — plačiai atvertų; sukhinaḥ — labai laimingi; kṣatriyāḥ — karališkojo luomo atstovai; pārtha — o Pṛthos sūnau; labhante — pasiekia; yuddham — mūšį; īdṛśam — kaip šis.

yadṛcchayā — que vem por si mesma; ca — também; upapannam — chegada a; svarga — dos planetas celestiais; dvāram — porta; apāvṛtam — escancarada; sukhinaḥ — muito felizes; kṣatriyāḥ — os membros da ordem real; pārtha — ó filho de Pṛthā; labhante — conseguem; yuddham — guerra; īdṛśam — como esta.

Translation

Tradução

O Pārtha, laimingi tie kṣatriyai, kuriems netikėtai pasitaiko tokios kautynės, atveriančios jiems dangaus planetų vartus.

Ó Pārtha, felizes são os kṣatriyas a quem aparece esta oportunidade de lutar, abrindo-lhes as portas dos planetas celestiais.

Purport

Comentário

KOMENTARAS: Vyriausias pasaulio mokytojas Viešpats Kṛṣṇa pasmerkia Arjunos nusiteikimą, kurį atspindi jo žodžiai: „Nieko gero nežada šitos kautynės. Dėl jų aš niekada neištrūksiu iš pragaro.“ Tik nieko neišmanydamas jis ir tegalėjo šitaip tvirtinti. Jis norėjo nenaudodamas prievartos vykdyti savo specifinę pareigą, tačiau tą kṣatriyą, kuris kautynėse ketina išvengti prievartos, galima pavadinti kvailiu. „Parāśara-smṛti“ – religijos įstatymų kodekse, kurį sudarė didysis išminčius Vyāsadevos tėvas Parāśara, pasakyta:

Como supremo mestre do mundo, o Senhor Kṛṣṇa condena a atitude de Arjuna, que disse: “Não vejo benefício algum nesta luta. Ela proporcionará a habitação perpétua no inferno”. Essas afirmações de Arjuna deviam-se apenas à ignorância. Ele queria tornar-se não-violento no cumprimento de seu dever específico. Para um kṣatriya, estar no campo de batalha e praticar não-violência é filosofia de tolos. No Parāśara-smṛti, ou códigos religiosos elaborados por Parāśara, o grande sábio que é o pai de Vyāsadeva, afirma-se:

kṣatriyo hi prajā rakṣan
śastra-pāṇiḥ pradaṇḍayan
nirjitya para-sainyādi
kṣitiṁ dharmeṇa pālayet
kṣatriyo hi prajā rakṣan
śastra-pāṇiḥ pradaṇḍayan
nirjitya para-sainyādi
kṣitiṁ dharmeṇa pālayet

Kṣatriyo pareiga – ginti piliečius nuo visų negandų, ir jis turi naudoti prievartą, kai ji būtina palaikant įstatymus ir tvarką. Todėl jis privalo triuškinti priešiškų valdovų karius ir valdyti pasaulį pagal religijos principus.“

“É dever do kṣatriya proteger os cidadãos de todas as espécies de dificuldades, e por esta razão há casos apropriados em que ele tem de aplicar a violência para manter a lei e a ordem. Portanto, a ele compete vencer os soldados dos reis inimigos, e assim, com princípios religiosos, ele deve governar o mundo.”

Gerai viską pasvėrus, Arjuna neturėjo jokio pagrindo trauktis iš kovos. Jeigu jis nugalės priešus – valdys karalystę, o jei mūšyje žus – pasikels į dangaus planetas, kurių vartai jam bus plačiai atverti. Šiaip ar taip, kautynės jam atneš tiktai naudą.

Considerando todos os aspectos, Arjuna não tinha razão de evitar a luta. Se vencesse os inimigos, desfrutaria do reino; e se morresse na batalha, iria elevar-se aos planetas celestiais, cujas portas estavam escancaradas para ele. A luta seria vantajosa para ele em ambos os casos.