Skip to main content

TEXT 3

VERŠ 3

Tekstas

Verš

klaibyaṁ mā sma gamaḥ pārtha
naitat tvayy upapadyate
kṣudraṁ hṛdaya-daurbalyaṁ
tyaktvottiṣṭha paran-tapa
klaibyaṁ mā sma gamaḥ pārtha
naitat tvayy upapadyate
kṣudraṁ hṛdaya-daurbalyaṁ
tyaktvottiṣṭha paran-tapa

Synonyms

Synonyma

klaibyam — silpnybė; sma — ne; gamaḥ — persiimk; pārtha — o Pṛthos sūnau; na — niekada; etat — ji; tvayi — tau; upapadyate — tinka; kṣudram — menką; hṛdaya — širdies; daurbalyam — silpnumą; tyaktvā — atmetęs; uttiṣṭha — pakilki; param-tapa — o priešų baudėjau.

klaibyam — nemohúcnosť; mā sma — nie; gamaḥ — prijímaj; pārtha — ó, syn Pṛthy; na — nikdy; etat — takto; tvayi — tebe; upadyate — prislúcha; kṣudram — malicherný; hṛdaya — srdce; daurbalyam — slabosť; tyaktvā — zanechaj; uttiṣṭha — povstaň; param-tapa — ó, hubiteľ nepriateľov.

Translation

Překlad

O Pṛthos sūnau, nepasiduoki žeminančiai negaliai. Ji tau nepritinka. Nugalėk šį širdies silpnumą ir pakilk, o priešų baudėjau.

Ó, syn Pṛthy, nepoddávaj sa tejto ponižujúcej nemohúcnosti, ktorá ti neprislúcha. Zanechaj tieto nízke slabosti srdca a povstaň, ó, hubiteľ nepriateľov.“

Purport

Význam

KOMENTARAS: Kṛṣṇa šiame posme į Arjuną kreipiasi „Pṛthos sūnau“. Pṛthā – Kṛṣṇos tėvo Vasudevos sesuo. Taigi Arjuną su Kṛṣṇa sieja kraujo giminystė. Jei kṣatriyo sūnus vengia kautynių, jis kṣatriyas tik vadinasi, o jeigu brahmano sūnus elgiasi nedorai, jis brahmanas taip pat tik pagal vardą. Tokie kṣatriyai ir brahmanai – neverti savo tėvų sūnūs. Taigi Kṛṣṇa nenori, kad ir Arjuna taptų nevertu kṣatriyo sūnumi. Arjuna buvo pats artimiausias Kṛṣṇos draugas, ir Kṛṣṇa jam tiesiogiai vadovavo sėdėdamas kovos vežime; jei Arjuna, nepaisydamas jam suteiktos garbės, pasitrauktų iš kovos lauko, jis pasielgtų negarbingai. Todėl Kṛṣṇa sako, kad toks Arjunos nusiteikimas daro jam gėdą. Arjuna galėtų prieštarauti, kad kovos su garbingiausiuoju Bhīṣma bei savo giminaičiais jis atsisakąs iš kilniadvasiškumo, tačiau Kṛṣṇos nuomone, tai paprasčiausias bailumas. Tokio netikro kilniadvasiškumo nepateisina jokie autoritetai. Todėl minėto kilniadvasiškumo arba vadinamo „smurto nenaudojimo“ turėtų atsisakyti tie, kuriems, kaip ir Arjunai, tiesiogiai vadovauja Kṛṣṇa.

Arjuna je tu oslovený ako syn Pṛthy, lebo jeho matka Pṛthā bola sestrou Kṛṣṇovho otca Vasudevu a Arjuna bol teda s Kṛṣṇom pokrvne spriaznený.

Brāhmaṇov syn nie je brāhmaṇom, ak nie je cnostný; podobne kṣatriyov syn nie je kṣatriyom, ak odmieta bojovať. Takí brāhmaṇi a kṣatriyovia sú nehodnými synmi svojich otcov. Preto Kṛṣṇa nechcel, aby bol Arjuna nehodným synom kṣatriyu. Arjuna bol Kṛṣṇovým veľmi dôverným priateľom a Kṛṣṇa bol jeho poradcom na bojovom voze. Ak by Arjuna napriek týmto výhodám odmietol bojovať, spáchal by nečestný čin, a preto mu Kṛṣṇa povedal, že takýto postoj sa na kṣatriyu nehodí. Arjuna by nechuť k boju rád odôvodnil svojou veľkodušnosťou voči Bhīṣmovi a voči svojím blízkym príbuzným, no Kṛṣṇa ju pokladal za obyčajnú slabosť srdca. Falošná veľkodušnosť nie je v súlade s učením autorít. Preto mal Arjuna pod priamym vedením Śrī Kṛṣṇu túto veľkodušnosť alebo tzv. nenásilie zavrhnúť.