Skip to main content

TEXT 76

TEXT 76

Tekstas

Texte

rājan saṁsmṛtya saṁsmṛtya
saṁvādam imam adbhutam
keśavārjunayoḥ puṇyaṁ
hṛṣyāmi ca muhur muhuḥ
rājan saṁsmṛtya saṁsmṛtya
saṁvādam imam adbhutam
keśavārjunayoḥ puṇyaṁ
hṛṣyāmi ca muhur muhuḥ

Synonyms

Synonyms

rājan — o valdove; saṁsmṛtya — prisimindamas; saṁsmṛtya — ir prisimindamas; saṁvādam — pokalbį; imam — tą; adbhutam — nuostabų; keśava — Viešpaties Kṛṣṇos; arjunayoḥ — ir Arjunos; puṇyam — doringą; hṛṣyāmi — aš patiriu malonumą; ca — taip pat; muhuḥ muhuḥ — kaskart iš naujo.

rājan: ô roi; saṁsmṛtya: me rappelant; saṁsmṛtya: me rappelant; saṁvādam: message; imam: ce; adbhutam: merveilleux; keśava: de Kṛṣṇa; arjunayoḥ: et Arjuna; puṇyam: pieux; hṛṣyāmi: je prends plaisir; ca: aussi; muhuḥ muhuḥ: de façon répétée.

Translation

Translation

O valdove, koks džiaugsmas užlieja mane kaskart, kai atsimenu šį nuostabų šventą Kṛṣṇos ir Arjunos pokalbį, – aš visas imu virpėti.

Ô roi, au souvenir réitéré de ces paroles saintes, merveilleuses, qu’échangèrent Kṛṣṇa et Arjuna, j’éprouve une immense joie, dans une exaltation de chaque instant.

Purport

Purport

KOMENTARAS: „Bhagavad-gītos“ suvokimo procesas yra toks transcendentalus, kad kiekvienas, susipažinęs su Kṛṣṇos ir Arjunos pokalbio turiniu, tampa teisuoliu ir nebegali to pokalbio užmiršti. Tokia yra dvasinio gyvenimo transcendentinė situacija. Kitaip sakant, tas, kuris girdi Gītą iš teisingo šaltinio, tiesiogiai iš Kṛṣṇos, įgyja visišką Kṛṣṇos sąmonę. Įsisąmoninęs Kṛṣṇą žmogus kuo toliau tuo labiau prašviesėja ir gyvena su džiugiu virpuliu, kurį patiria ne kartkartėmis, bet kiekvieną akimirksnį.

Le savoir révélé dans la Bhagavad-gītā est si transcendantal que quiconque se familiarise avec les propos échangés entre Kṛṣṇa et Arjuna devient vertueux et ne peut plus oublier leur conversation. Tel est le caractère transcendantal des choses spirituelles. Quiconque écoute la Gītā d’une source autorisée, directement de la bouche du Seigneur, obtient la pleine conscience de Kṛṣṇa. La conscience de Kṛṣṇa a pour résultat de nous éclairer toujours plus, et elle nous donne de vivre dans la joie, à chaque instant de notre existence.