Skip to main content

TEXT 75

第75節

Tekstas

テキスト

vyāsa-prasādāc chrutavān
etad guhyam ahaṁ param
yogaṁ yogeśvarāt kṛṣṇāt
sākṣāt kathayataḥ svayam
vyāsa-prasādāc chrutavān
etad guhyam ahaṁ param
yogaṁ yogeśvarāt kṛṣṇāt
sākṣāt kathayataḥ svayam

Synonyms

Synonyms

vyāsa-prasādāt — Vyāsadevos malone; śrutavān — išgirdau; etat — šį; guhyam — slaptingą; aham — aš; param — aukščiausią; yogam — misticizmą; yoga-īśvarāt — iš visų mistinių galių valdovo; kṛṣṇāt — iš Kṛṣṇos; sākṣāt — tiesiogiai; kathayataḥ — kalbančio; svayam — asmeniškai.

vyāsa-prasādāt — ヴャーサデーヴァの慈悲によって; śrutavān — 聞いた; etat — この; guhyam — 内密な; aham —私;param — 至上の; yogam — 神秘主義; yoga-īśvarāt — 全ての神秘主義の支配者から; kṛṣṇāt — クリシュナから; sākṣāt— 直接に; kathayataḥ — 語って; svayam — 個人的に

Translation

Translation

Vyāsos malone aš išgirdau tą slaptingiausią pokalbį tiesiogiai iš Paties Kṛṣṇos – visų mistinių galių valdovo, kuris asmeniškai kalbėjo su Arjuna.

全神秘主義者の支配者クリシュナがアルジュナに直接語られた最も内密な言葉を、私はヴャーサの慈悲により直接聞くことができました。

Purport

Purport

KOMENTARAS: Vyāsa buvo Sañjayos dvasinis mokytojas, ir Sañjaya pripažįsta, jog būtent Vyāsos malone jis suprato Aukščiausiąjį Dievo Asmenį. Tai reiškia, kad Kṛṣṇą reikėtų suvokti ne tiesiogiai, o tarpininkaujant dvasiniam mokytojui. Dvasinis mokytojas – skaidrus tarpininkas, tas tiesa, tačiau patyrimas vis tiek yra tiesioginis. Tokia mokinių sekos paslaptis. Kai dvasinis mokytojas yra bona fide, „Bhagavad-gītą“ galima išgirsti tiesiogiai – kaip ją išgirdo Arjuna. Pasaulyje yra daug mistikų ir yogų, tačiau Kṛṣṇa – visų yogos sistemų valdovas. „Bhagavad-gītoje“ aiškiai suformuluotas Kṛṣṇos nurodymas – atsiduoti Kṛṣṇai. Kas atsiduoda Kṛṣṇai, tas yra pats didžiausias yogas. Ši mintis patvirtinta ir paskutiniame šešto skyriaus posme. Yoginām api sarveṣām.

ヴャーサはサンジャヤのグルであった。そしてヴャーサの慈悲によりバガヴァーンを理解したというサンジャヤの言葉は、人はクリシュナを直接理解するのではなくグルを通じて理解すべきであるということを意味している。体験は確かに直接的なものであるが、グルは透明な媒体である。これが師弟継承の神秘である。グルが正統ならば、弟子はアルジュナが聞いた『バガヴァッド・ギーター』をありのまま直接に聞くことができる。神秘主義者やヨーギーは全世界に多数存在するが、クリシュナが全ヨーガ・システムの支配者でいらっしゃる。「クリシュナに服従せよ」というクリシュナの教えは『バガヴァッド・ギーター』の中に明確に語られている。それに従う者は第6章の最後の部分でも確認できるように最高のヨーギーである。

Nārada yra tiesioginis Kṛṣṇos mokinys ir Vyāsos dvasinis mokytojas. Todėl Vyāsa yra toks pat bona fide autoritetas, kaip ir Arjuna, nes jis priklauso mokinių sekai, o štai Sañjaya yra jau tiesioginis Vyāsos mokinys. Todėl Vyāsos malone Sañjayos juslės buvo apvalytos, ir jis galėjo tiesiogiai matyti bei girdėti Kṛṣṇą. Kas tiesiogiai girdi Kṛṣṇą, tas supranta šį slaptingą žinojimą. Tačiau tas, kuris neįsijungia į mokinių seką, negali girdėti Kṛṣṇos, todėl jo žinojimas visada netobulas, bent jau kalbant apie „Bhagavad-gītos“ suvokimą.

ヴャーサはサンジャヤのグルであった。そしてヴャーサの慈悲によりバガヴァーンを理解したというサンジャヤの言葉は、人はクリシュナを直接理解するのではなくグルを通じて理解すべきであるということを意味している。体験は確かに直接的なものであるが、グルは透明な媒体である。これが師弟継承の神秘である。グルが正統ならば、弟子はアルジュナが聞いた『バガヴァッド・ギーター』をありのまま直接に聞くことができる。神秘主義者やヨーギーは全世界に多数存在するが、クリシュナが全ヨーガ・システムの支配者でいらっしゃる。「クリシュナに服従せよ」というクリシュナの教えは『バガヴァッド・ギーター』の中に明確に語られている。それに従う者は第6章の最後の部分でも確認できるように最高のヨーギーである。

„Bhagavad-gītoje“ aiškinamos visos yogos sistemos: karma-yoga, jñāna- yoga, bhakti-yoga. Kṛṣṇa – visų jų valdovas. Arjunai nusišypsojo didžiulė laimė patirti Kṛṣṇą tiesiogiai. Taip pat Vyāsos malone pasisekė ir Sañjayai – jis pats girdėjo Kṛṣṇą. Iš tikrųjų nėra skirtumo, ar žmogus tiesiogiai girdi Kṛṣṇą, ar tiesiogiai girdi, ką Kṛṣṇa sako per bona fide dvasinį mokytoją, tokį, kaip Vyāsa. Dvasinis mokytojas yra Vyāsadevos atstovas. Todėl pagal vediškąją tradiciją, dvasinio mokytojo gimimo dieną jo mokiniai atlieka ceremoniją, vadinamą Vyāsa-pūja.

『バガヴァッド・ギーター』ではカルマ・ヨーガ、ギャーナ・ヨーガ、バクティ・ヨーガと全ヨーガ体系が説明された。クリシュナがそのような全ての神秘主義の支配者でいらっしゃる。しかし私たちが理解すべきことは、アルジュナが幸福にもクリシュナを直接理解できたように、サンジャヤもまたヴャーサの慈悲によりクリシュナを直接聞くことができたことである。クリシュナから直接聞くことと、ヴャーサのような正統なグルから聞くことには全く違いがない。グルはまたヴャーサデーヴァの代表者でもある。それゆえグルの降誕日に弟子はヴャーサ・プージャ儀式を行うようヴェーダで指示されている。